29. apríla 2019

V obci Blatnica pribudli 4 nové lipy.

V roku 2019 si pripomíname jubilejné sté výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Pri tejto príležitosti vysadili pracovníci  Správy Národného parku […]
19. marca 2019

Podarí sa zastaviť ubúdanie biotopu hlucháňa v pohorí Veľkej Fatry?

    Aktuálnou environmentálnou témou životného prostredia,  ktorá v poslednej dobe rezonuje na Slovensku, je likvidácia biotopu hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus). Jedným […]
15. marca 2019

Hniezdna podložka pre sokolov v Ružomberku.

  Pracovníci Správy Národného parku Veľká Fatra v uplynulých dňoch  inštalovali hniezdnu podložku pre sokola myšiaka ( Falco tinnunculus) na […]
11. februára 2019

Doterajší pacienti v CHS pri Správe Národného parku Veľká Fatra

Chovná stanica pri Správe Národného parku Veľká Fatra Správa Národného parku Veľká Fatra v minulosti zriadila chovnú stanicu pre zranené a hendikepované […]
11. februára 2019

Terénne exkurzie – „Spoznávajme vtáctvo na kŕmidlách“.

Máme za sebou dve úspešné terénne exkurzie so žiakmi ZŠ Priehradná a ZŠ a MŠ Hurbanová.  Žiaci mali tentokrát možnosť  […]