ENVIRONMENTÁLNE PROGRAMY NP VELKÁ FATRA Projekt je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu.

loga pre stranku velkej fatry

Vytlačte si potrebný pracovný list a zopakujte si so žiakmi prvého alebo druhého stupňa základnej školy témy ako sú :