Adresa

Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin

Telefón

Pevná linka: 043 428 45 03

Email

peter.vantara@sopsr.sk

Návštevné hodiny:

pondelok - piatok
od 9:00 - 14:00 hod
Mgr. Peter Vantara
riaditeľ správy, krajinár
peter.vantara@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
tel:     043 428 45 03
mob: +421 903 298 201
Ing. Mária Apfelová
zoológ
maria.apfelova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
tel:     043 428 45 03
mob: +421 911 062 360
Ing. Boris Demovič
lesník
boris.demovic@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
tel:     043 428 45 03
mob: +421 903 298 202
Bc. Miroslav Gejdoš
strážca
miroslav.gejdos@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra – prac. Ružomberok
Ul. A. Bernoláka 38
034 01 Ružomberok
mob: +421 903 298 205
Ing. Viktória Chilová
botanik
viktoria.chilova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
tel:    043 428 45 03
Ing. Milena Lichnerová
techn.-administratívny pracovník
milena.lichnerova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
tel:    043 428 45 03
Metod Macek
strážca
metod.macek@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra – prac. Ružomberok
Ul. A. Bernoláka 38
034 01 Ružomberok
mob: +421 903 298 207
Ing. Ivan Milan
poľnohospodár
ivan.milan@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
tel:    043 428 45 03
mob: +421 903 298 204
Ľudovít Remeník
strážca
ludovit.remenik@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
tel:    043 428 45 03
Radovan Reťkovský
strážca
radovan.retkovsky@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
tel:    043 428 45 03
mob: +421 903 298 206
Ing. Július Schestág
strážca
julius.schestag@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
tel:   043 428 45 03
mob: +421 903 298 203
Ing. Andrej Súľovský
anorganik
andrej.sulovsky@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
tel:   043 428 45 03
mob: +421 903 298 208
Ing. Juraj Žiak
environmentálna výchova
juraj.ziak@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
tel:   043 428 45 03
mob: +421 911 390 145