Titul, meno, priezvisko Funkcia Mobil E-mail Pôsobenie
Ing. Eduard Apfel riaditeľ správy 0902 914 170 eduard.apfel@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
  KANCELÁRIA RIADITEĽA      
JUDr. Katarína Belešová, PhD. MPH vedúci kancelárie riaditeľa ŽOI, IRA 0902 229 421 katarina.belesova@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
Mgr. Katarína Zemková pracovník sekretariátu 0911 074 452 katarina.zemkova@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
Ing. Mária Siráňová správca GIS/sietí 0902 217 602 maria.siranova@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
  ODBOR OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY      
Mgr. Jana Gráfová vedúca odboru ochrany prírody a krajiny 0902 223 921 jana.grafova@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
  Oddelenie ochrany prírody a krajiny, monitoringu ekosystémov a práce s verejnosťou      
Ing. Mária Apfelová zoológ / vedúca oddelenia ochrany prírody a krajiny, monitoringu ekosystémov a práce s verejnosťou 0911 062 360 maria.apfelova@npvf.sk Škultétyho 4, Martin
MVDr. Martina Pálešová zoológ 0902 219 729 martina.palesova@npvf.sk Škultétyho 4, Martin
Mgr. Stanislava Pekarová zoológ 0902 218 027 stanislava.pekarova@npvf.sk Škultétyho 4, Martin
Ing. Boris Demovič lesník 0903 298 202 boris.demovic@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
Ing. Viktória Chilová botanik 0910 597 465 viktoria.chilova@npvf.sk Škultétyho 4, Martin
Ing. Marek Sádovský botanik  0910 384 518 marek.sadovsky@npvf.sk Škultétyho 4, Martin
Ing. Andrej Súľovský anorganik 0903 298 208 andrej.sulovsky@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
Ing. Július Schestág krajinár 0903 298 203 julius.schestag@npvf.sk Škultétyho 4, Martin
Mgr. Peter Vantara krajinár 0903 298 201 peter.vantara@npvf.sk Škultétyho 4, Martin
Mgr. Zuzana Balanac referent CR, marketingu a envirovýchovy 0911 390 145 zuzana.balanac@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
Mariana Kopkášová, DiS. referent CR, marketingu a envirovýchovy 0902 219 660 mariana.kopkasova@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
  Oddelenie stráže prírody a podpory rekreácie      
Ing. Peter Kubík vedúci oddelenia / strážca 0903 298 134 peter.kubik@npvf.sk _
Mgr. Viktor Blaho strážca 0902 221 457 viktor.blaho@npvf.sk _
Bc. Miroslav Gejdoš strážca 0903 298 205 miroslav.gejdos@npvf.sk _
Mgr. Ivan Mikuš strážca 0910 349 405 ivan.mikus@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
Pavel Plavec strážca 0910 372 279 pavel.plavec@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
Radovan Reťkovský strážca 0903 298 206 radovan.retkovsky@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
  ODBOR STAROSTLIVOSTI O EKOSYSTÉMY      
Ing. Ivan Šupolik vedúci odboru / referent pre strategický rozvoj, lesnícke činnosti, obchod, odbyt, doprava 0910 345 585 ivan.supolik@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
Ing. Miroslav Vajdel referent pre lesnícke činnosti, poradenská činnosť pre neštátne subjekty, výpočet náhrad 0910 350 376 miroslav.vajdel@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
  Ochranný obvod Gader      
Ing. Radovan Kmeť lesník 0918 334 924 radovan.kmet@npvf.sk _
Marian Šuška lesník 0918 334 903 marian.suska@npvf.sk _
  Ochranný obvod Ľubochňa      
Daniel Dančo lesník 0918 335 463 daniel.danco@npvf.sk Lipová alej 266/12, Ľubochňa
Ing. Jaroslav Dráb lesník 0910 597 471 jaroslav.drab@npvf.sk Lipová alej 266/12, Ľubochňa
Ing. František Homola lesník 0910 597 470 frantisek.homola@npvf.sk Lipová alej 266/12, Ľubochňa
  Ochranný obvod Turecká      
Ing. Juraj Mikuš lesník 0903 298 207 juraj.mikus@npvf.sk _
  ODBOR EKONOMIKY      
Ing. Ľudmila Blizniaková hlavný účtovník / rozpočtár - vedúci odboru 0910 368 542 ludmila.blizniakova@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
Ing. Jana Kopecká referent pre majetkoprávnu evidenciu, investície 0902 221 832 jana.kopecka@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
Zuzana Majková finančný účtovník / podnikateľská činnosť 0910 597 475 zuzana.majkova@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
Jana Mazánová finančný účtovník / pokladňa 0910 344 980 jana.mazanova@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
Ing. Ivana Nogová projektový manažér / verejné obstarávanie 0910 297 829 ivana.nogova@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
Ing. Cindy Paľová projektový manažér / verejné obstarávanie 0903 298 204 cindy.palova@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin
Monika Ondríková personalista / mzdár 0910 372 692 monika.ondrikova@npvf.sk P.O.Hviezdoslava 73/38, Martin