Adresa

Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 73/38
036 01 Martin

Telefón

Pevná linka: 043 428 45 03

Návštevné hodiny:

pondelok - piatok
od 9:00 - 14:00 hod
Titul, meno, priezvisko Funkcia Mobil E-mail
Ing. Eduard Apfel riaditeľ správy 0902 914 170 eduard.apfel@npvf.sk
Bc. Miroslav Gejdoš strážca 0903 298 205 miroslav.gejdos@npvf.sk
Ing. Peter Kubík vedúci oddelenia stráže prírody a podpory rekreácie / strážca 0903 298 134 peter.kubik@npvf.sk
Mgr. Katarína Zemková pracovník sekretariátu 0911 074 452 katarina.zemkova@npvf.sk
Ing. Juraj Mikuš strážca 0903 298 207 juraj.mikus@npvf.sk
Ing. Ivan Milan poľnohospodár 0903 298 204 ivan.milan@npvf.sk
Ing. Mária Apfelová zoológ 0911 062 360 maria.apfelova@npvf.sk
Ing. Boris Demovič lesník 0903 298 202 boris.demovic@npvf.sk
Mgr. Boris Demovič zoológ 0910 349 405 boris.demovic2@npvf.sk
Ing. Július Schestág krajinár 0903 298 203 julius.schestag@npvf.sk
Ing. Andrej Súľovský anorganik 0903 298 208 andrej.sulovsky@npvf.sk
Mgr. Peter Vantara krajinár 0903 298 201 peter.vantara@npvf.sk
Radovan Reťkovský strážca 0903 298 206 radovan.retkovsky@npvf.sk
Daniel Dančo lesník 0918 335 463 daniel.danco@npvf.sk
Ján Vyšný lesník 0918 335 423 jan.vysny@npvf.sk
Ing. Radovan Kmeť lesník 0918 334 924 radovan.kmet@npvf.sk
Marian Šuška lesník 0918 334 903 marian.suska@npvf.sk
Ing. Jaroslav Dráb lesník 0910 597 471 jaroslav.drab@npvf.sk
Ing. František Homola lesník 0910 597 470 frantisek.homola@npvf.sk
Mgr. Nikola Sobeková personalista / mzdár 0910 372 692 nikola.sobekova@npvf.sk
Ing. Ľudmila Blizniaková hlavný účtovník / rozpočtár - vedúci oddelenia 0910 368 542 ludmila.blizniakova@npvf.sk
Ing. Ivan Šupolik vedúci odboru starostlivosti o ekosystémy 0910 345 585 ivan.supolik@npvf.sk
Ing. Viktória Chilová botanik 0910 597 465 viktoria.chilova@npvf.sk
Jana Mazánová finančný účtovník / pokladňa 0910 344 980 jana.mazanova@npvf.sk
Zuzana Majková finančný účtovník / podnikateľská činnosť 0910 597 475 zuzana.majkova@npvf.sk
Ing. Ivana Nogová projektový manažér / verejné obstarávanie 0910 297 829 ivana.nogova@npvf.sk
Ing. Marek Sádovský botanik 0910 384 518 marek.sadovsky@npvf.sk
Pavel Plavec strážca   pavel.plavec@npvf.sk
Ing. Miroslav Vajdel referent pre lesnícke činnosti, poradenská činnosť pre neštátne subjekty, výpočet náhrad 0910 350 376 miroslav.vajdel@npvf.sk