Na základe novely č. 6/2022 Z. z. zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. vzniká ku dňu 31. 3. 2022 Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou pod priamou riadiacou činnosťou Ministerstva životného prostredia.

Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 19.10.2023 č. 47/2023-6.6, ktorým sa vydáva Dodatok č. 1 k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 17. marca 2022 č. 14/2022-1.11.1, ktorým sa vydáva štatút Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine