Väčšina rastlín sa nevie opeliť sama, k opeleniu a vytváraniu semien potrebujú živočíchy, vietor alebo vodu. Vedeli ste, že vo svete okrem hmyzu patrí medzi opeľovače viacero drobných živočíchov ako napríklad netopiere, rôzne druhy vtákov, jašterice, dokonca opice, hlodavce či veverice? V krajinách, kde je už nedostatok opeľovačov sa musí opeľovať ručne. 

Medzi najusilovnejšie opeľovače zaraďujeme včely.  Väčšinu rastlín opeľuje cca 30-tisíc rôznych druhov včiel. Včely sú považované za najusilovnejšie tvory. Na 1 kilogram medu musia navštíviť až niekoľko miliónov kvetov a sú schopné doletieť aj 6 km od úľa. O tom, že sú usilovné svedčí aj fakt, že pracujú približne od štvrtej rána do piatej poobede.

¾ našich kvitnúcich rastlín sú opeľované hmyzom. Väčšina druhov, ktoré sa podieľajú na opeľovaní sú divo žijúce opeľovače – stovky druhov samotárskych včiel, ôs, sršňov, pestríc, motýľov, chrobákov, strapiek. Významnými zástupcami opeľovačov sú čmele. Opeľujú aj za daždivého počasia či počas mrazivých jarných dní, kedy sa teplota vzduchu pohybuje okolo nuly, pretože dokáže svoje telíčko pohybom svalov zohriať na vysokú teplotu. 

Odhaduje sa, že približne 5 až 8 percent súčasnej svetovej produkcie plodín priamo súvisí s opeľovaním drobnými zvieratami. Podľa dostupných zdrojov od opeľovania živočíchmi závisí 84% druhov plodín a 78% druhov voľne rastúcich kvetov. Bez opelenia nemôžu vytvárať semená. Opeľovanie hmyzom alebo drobnými živočíchmi takisto prispieva k rôznorodosti a lepšej kvalite ovocia, zeleniny, orechov a semien.Medzi plodiny, ktoré sú takmer závislé na opelení hmyzom patria napríklad jablká, jahody, marhule, čerešne, tekvice, uhorky, fazuľa, tymian, bazalka, harmanček. Užitočné sú aj pre papriku, paradajky a citrusové ovocie.

Zdomácnené a divo žijúce opeľovače sú dôležité pre potravinovú bezpečnosť, biodiverzitu a prispievajú aj k výrobe textilných vlákien, liekov, biopalív či dreva. 

Včely, ale aj ostatné opeľovače sú veľmi dôležité pre naše ekosystémy. Ich úbytok spôsobí vyhynutie niektorých druhov rastlín spoločne so zvieratami, ktoré sa danými rastlinami živia. Do veľkej miery od nich preto závisí produkcia našich potravín. Početnosť mnohých druhov opeľovačov v posledných desaťročiach výrazne klesá, potvrdzujú to viaceré štúdie naprieč rôznymi skupinami hmyzu (motýľov, čmeľov, včiel, chrobákov). Ohrozuje ich zmena využívania krajiny, intenzifikácia poľnohospodárstva, používanie veľkého množstva pesticídov, herbicídov, monokultúrne pestovanie plodín, zánik vhodných biotopov.   

Opeľovače majú veľký význam pre poľnohospodársku produkciu významných plodín (napr. ovocie, zelenina, orechy, semená, olejniny), viac ako tretina všetkých produkovaných plodín je závislá od opeľovačov. Pokles početnosti opeľovačov preto priamo ohrozuje ich produkciu. 

Opeľovačom môžeme pomôcť výrobou, či distribúciou tzv. „hmyzích domčekov“, vysádzaním kvitnúcich nektárodajných rastlín na našich balkónoch, či v záhradách. Vyrobiť sa dá aj jednoduché napájadlo s vodou a vlhkou pôdou. Dôležité je obmedziť používanie pesticídov, ktoré opeľovačom komplikujú, či znemožňujú prežitie. Ak považujete za nutné použiť insekticídy, používajte ich až po zotmení a vždy podľa návodu. K dispozícii je množstvo literatúry, kde si môžeme dohľadať ktoré druhy rastlín a v aký čas kvitnú a dopriať opeľovačom dostatok potravy počas celej sezóny. Stačí aj na balkóne do kvetináča zasadiť medonosnú bylinku napríklad mätu, levanduľu či rozmarín. Ak nemáte záujem vytvárať pre opeľovače priestor s kvitnúcimi rastlinami, skúste aspoň zvážiť kosenie už existujúcich porastov až po odkvitnutí rastlín. 

 

Text: Mgr. S. Pekárová, Mgr. Z. Balanac, Ing. M. Siránová

Foto: archív S-NPVF