Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKŽP-PO1-SC131-2017-22/07 pre projekt s názvom “Starostlivosť o územie v správe Národného parku Veľká Fatra” bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 12.4.2023, čím nadobúda účinnosť dňa 13.04.2023.

 

Ukončené projekty:

  • Rekonštrukcia budovy a priľahlých objektov bývalého OZ v Turčianskych Tepliciach na Infocentrum Správy Národného parku Veľká Fatra

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071CUH8-76-93 pre projekt s názvom “Rekonštrukcia budovy a priľahlých objektov bývalého OZ v Turčianskych Tepliciach na Infocentrum Správy Národného parku Veľká Fatra” a ITMS kódom 302071CUH8, zverejnený v Centrálnom registri zmlúv dňa 12.05.2023, čím nadobudne účinnosť dňa 13.05.2023.

  • Infocentrum a zázemie pre prírodný turizmus Gader – Žíhľavná v Národnom parku Veľká Fatra

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071CPZ5-76-93 pre projekt s názvom „Infocentrum a zázemie pre prírodný turizmus Gader – Žíhľavná v Národnom parku Veľká Fatra“ a ITMS kódom 302071CPZ5 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 09.03.2023, čím nadobúda účinnosť dňa 10.03.2023.

  • Výskumnícke centrum a zázemie pre prírodný turizmus Smrekovica v Národnom parku Veľká Fatra

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071CPZ3-76-93 pre projekt s názvom „Výskumnícke centrum a zázemie pre prírodný turizmus Smrekovica v Národnom parku Veľká Fatra“  a ITMS kódom 302071CPZ3 bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 9.3.2023, čím nadobúda účinnosť dňa 10. marca 2023.

  • Infocentrum Ľubochňa v Národnom parku Veľká Fatra

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071CPZ4-76-93 pre projekt s názvom „Infocentrum Ľubochňa v Národnom parku Veľká Fatra“ a ITMS kódom 302071CPZ4 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 29.03.2023, čím nadobúda účinnosť dňa 30.03.2023.