Novinky

8. januára 2023

MŽP SR plní svoj záväzok finančne podporovať obce, ktorých katastrálne územie sa nachádza v území Národných parkov SR

Na stránke https://envirofond.sk/rozhodnute-ziadosti/ bol zverejnený Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol […]
27. decembra 2022

Riaditeľ Správy NP Veľká Fatra odpovedá na aktuálne otázky

Odpovede na otázky ako je to s ťažbou, zonáciou, financovaním a podporou obcí z Environmentálneho fondu a či budú mať […]
14. decembra 2022

Výzva pre návštevníkov Národného parku Veľká Fatra ohľadom nepoužívania zábavnej pyrotechniky

Vážení návštevníci národného parku, Správa Národného parku Veľká Fatra Vás prosí a vyzýva, ako aj podnikateľské subjekty vyvíjajúce podnikateľské aktivity […]
17. októbra 2022

OTVORENÁ VÝZVA PRE OBCE NA ÚZEMÍ NÁRODNÝCH PARKOV

🟢 Reformou národných parkov obce získali väčšiu možnosť rozvoja a zvýšenie kvality života svojich občanov. Výzva z Environmentálneho fondu pre obce […]
13. októbra 2022

Minister Budaj: Začína sa nová éra riadenia národných parkov

Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil pre zreformované národné parky tých najlepších riaditeľov, ktorí úspešne zvládli výberové konanie na post riaditeľov správ národných parkov.