22. novembra 2023

Čistenie evanjelického kostola v Necpaloch

V evanjelickom kostole v Necpaloch je jedna z funkčných letných kolónií netopierov  v Turci.  A je ich tu hneď niekoľko – vo veži kostola […]
25. októbra 2023

Envirorezort: nové výzvy na budovanie kanalizácií, vodovod a ČOV

Ministerstvo životného prostredia SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 vyhlásilo výzvy na čerpanie finančných prostriedkov na vodohospodársku infraštruktúru […]
28. septembra 2023

Správa Národného parku Veľká Fatra začína realizáciu environmentálnej výchovy v roku 2023 s novými programami

Tlačová správa Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine “Správa Národného parku Veľká Fatra začína realizáciu environmentálnej výchovy […]
27. septembra 2023

Opatrenia na zlepšenie stavu vybraných živočíšnych druhov obojživelníkov a vtákov na území Národného parku Veľká Fatra

Tlačová správa Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine “Opatrenia na zlepšenie stavu vybraných živočíšnych druhov obojživelníkov a […]
26. septembra 2023

Ochranári počas víkendu čistili vo Veľkej Fatre lokalitu s výskytom nepôvodného raka červeného. Ide o prvý zaznamenaný výskyt tohto invázneho druhu na Slovensku

Tlačová správa Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky “Ochranári počas víkendu […]