Novinky

6. júla 2023

Dočasné pracovisko Správy NP Veľká Fatra

Informujeme Vás, že bolo vytvorené dočasné pracovisko z dôvodu rekonštrukčných prác. Na adrese Škultétyho 469/4, 036 01 Martin môžete zastihnúť […]
26. júna 2023

Kontrola a krúžkovanie bocianov bielych v Turci 2023

Kontrola a krúžkovanie bocianov bielych v Turci 2023 Aby sme sa o bocianoch bielych narodených v Turci a o ich osudoch dozvedeli viac, zrealizovali sme 22.6.2023 […]
22. júna 2023

Správa Národného parku Veľká Fatra a riaditeľ Správy Ing. Eduard Apfel podporuje farmárov hospodáriacich v Národnom parku Veľká Fatra

                  Čo podporujeme podporujeme obhospodarovanie trvalých trávnych porastov spôsobmi, ktoré prispievajú k […]
19. júna 2023

Súťaž architektov – Vypracovanie projektových dokumentácií pre Národný park Veľká Fatra

Verejný obstarávateľ Správa NP Veľká Fatra so sídlom v Martine (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) realizuje zákazku s nízkou hodnotou podľa § […]
15. júna 2023

Nekradnite nás rodičom❗

“Nekradnite nás rodičom!” Takto by sa asi vyjadrili mláďatá vtákov, ktoré sa v týchto dňoch rozleteli z hniezd, kde sa […]