Novinky

10. januára 2024

Envirovýchova s NPVF v roku 2023

Veľmi nás teší, ako sa naším referentkám envirovýchovy podarilo rozbehnúť spoluprácu so školami v kompetenčnom území Národného parku Veľká Fatra […]
14. decembra 2023

Výmenu šindľovej strechy

V uplynulých dňoch Správa Národného parku Veľká Fatra uskutočnila výmenu šindľovej strechy na jednej z terénnych staníc. Materiál, technické vybavenie […]
22. novembra 2023

Čistenie evanjelického kostola v Necpaloch

V evanjelickom kostole v Necpaloch je jedna z funkčných letných kolónií netopierov  v Turci.  A je ich tu hneď niekoľko – vo veži kostola […]
25. októbra 2023

Envirorezort: nové výzvy na budovanie kanalizácií, vodovod a ČOV

Ministerstvo životného prostredia SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 vyhlásilo výzvy na čerpanie finančných prostriedkov na vodohospodársku infraštruktúru […]
28. septembra 2023

Správa Národného parku Veľká Fatra začína realizáciu environmentálnej výchovy v roku 2023 s novými programami

Tlačová správa Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine “Správa Národného parku Veľká Fatra začína realizáciu environmentálnej výchovy […]