Základné školy a stredné školy

Programy sú prispôsobené týmto vekovým kategóriám:

ZŠ 3-5; ZŠ 6-8; ZŠ 9 + SŠ

 

Šelmy v NPVF – Medveď hnedý

V národnom párku žije niekoľko chránených živočíchov, živiacich sa rôznou potravou. Jednou z najzaujímavejších skupín sú jednoznačne veľké šelmy. Ktoré sú to? Akým spôsobom života žijú? Mali by sme sa ich báť, alebo ich obdivovať? Ako sa prejavujú v teritóriu? Ako v národnom parku ochrániť medveďa hnedého (Ursus arctos), ale aj jeho návštevníkov, či majetok ľudí? Čo narušuje prirodzenú plachosť veľkých šeliem? Ako im rozumieť a ako sa zachovať pri stretoch s medveďom? Ako vnímajú medveďa hnedého na Slovensku, v Európe a vo svete?

 

Aktivity ZŠ:

 1. Medveď hľadá čo by zjedol!
 2. Hádaj, skúšaj, ktorá šelma som?

Aktivity SŠ:

 1. Simulácie stretu s medveďom/medvedicou s mladými.
 2. Simulácia riešenia stretov záujmov (včelári, susedia, starosta, zoológovia,..).

 

 

NPVF +  ochrana prírody 1

Národný park Veľká Fatra s reklasifikoval z Chránenej krajinnej oblasti v roku 2002, čo to znamená? Aké poznáme stupne ochrany územia a čím sa odlišujú? Prečo máme v NPVF návštevný poriadok a čo obsahuje? Prečo máme obmedzené možnosti pohybu v rámci národných parkov? Spoznajte na čom pracujú zamestnanci národného parku počas roka, čo robiť ak nájdeme zraneného živočícha, či opustené mláďa. Čo sú to ekotóny, ekodukty, biodiverzita a aký je ich význam v chránenom území? Prečo sú niektoré rastliny a živočíchy chránené, kde rastú/žijú? Porozprávame sa aj o tom, či máme na Slovensku invázne druhy rastlín a živočíchov a ako funguje ich biologická, mechanická či chemická likvidácia a preberme si stručne ako je to s ochranou prírody na Slovensku, v Európe a vo svete.

 

Aktivity ZŠ:

 1. Pomôžte prejsť vydre bezpečne k rieke a medvedici s mláďatami cez cestu a železnicu za potravou.
 2. Vytvorte skupiny a zvoľte vhodný spôsob ochrany svojho chráneného druhu.

Aktivity SŠ:

 1. Hravé spoznávanie zjednodušenej slovenskej legislatívy v rámci ochrany prírody, simulácia stretov záujmov v krajine a súčinnosť subjektov v ochrane prírody a krajiny.
 2. Chránené a invázne druhy na rovnakom stanovišti.

 

 

NPVF +  ochrana prírody 2

Na Slovensku máme 9 národných parkov, ktoré sú to a ktorý by sme mali poznať asi najlepšie? Na akom území sa rozprestiera náš najmladší národný park, načo slúži jeho ochranné pásmo a aké pravidlá v ňom platia? Ako pracuje botanik, zoológ, anorganik, krajinár a prečo je dôležitá ich vzájomná spolupráca? Čo robia strážcovia prírody? Prečo je dôležité montovať v území búdky pre chránené živočíchy? V Národnom parku Veľká Fatra máme rôzne chránené biotopy, ako ich rozpoznávať a ako fungujú manažmentové opatrenia na ich údržbu? Aké je to prírodné obhospodarovanie krajiny? Poznáte nejaké bioindikátory prostredia, viete čo sú biokoridory a prečo nám obojživelníky ubúdajú?

 

Aktivity ZŠ:

 1. Roztrieď rastliny a živočíchy do správnych biotopov!
 2. Zahrajme sa na mäsožravé rastliny!
 3. Preneste žabky a salamandry cez frekventovanú cestu k potoku a pomôžte im sa ďalej rozmnožovať.
 4. Zisti ako sa z malého vajíčka stane dospelá žabka, vyrob si masku obojživelníka a spoznaj ich potravu!

 

Aktivity SŠ:

 1. Vytvorte tím a zachráňte ohrozené rašelinisko pred zaniknutím!
 2. Pomôžte živočíchom využívať narušený biokoridor (obojživelníky a divo žijúce živočíchy používajúce zastavaný koridor)

 

Opeľovači a ich význam

Čo rozumieme pod pojmom opeľovanie rastlín a aké výhody nám prináša? Ktoré druhy dokážu úspešne opeliť rastliny a čo ich môže ohroziť? Aké opeľovače poznáme a sú medzi nimi aj chránené druhy? Prečo je dôležitá pestrosť hostiteľských rastlín, a ako sa tvarom a spôsobom života prispôsobili tomu, aby boli podmienky opelenia najvýhodnejšie? Dokážeme vôbec zastúpiť opeľovačov v ich funkcii a čo by nás to stálo? Poznáte jasoňa červenookého (Parnassius apollo) a viete ktoré motýle prirovnávajú ku kolibríkom?

 

Aktivity ZŠ:

 1. Opeľte čo najviac rastlín vo vašom okolí!
 2. Ako sa z malého vajíčka stane lienka, vážka, či motýľ?

Aktivity SŠ:

 1. Pomôžte opeľovačom prežiť! (kosenie, aplikácia chemických látok, ubúdanie hostiteľských rastlín, fragmentácia a zarastanie biotopov)
 2. Zaraďte rastliny a živočíchy kam patria a prečo.

 

Terénne programy Gaderskej doline – Lesné spoločenstvá

 • 3 hodiny (MŠ, 2. – 5. trieda ZŠ)
 • 2 lektori
 • Správa NPVF zabezpečuje pomôcky k programu, ale nezabezpečuje dopravu detičiek do doliny
 • Podmienky ponuky terénnej výuky v Gaderskej doline upresníme po telefonickej/emailovej dohode.

 

Program na vonkajšie akcie a podujatia pre 1.-4. triedu ZŠ – Chránené živočíchy v Národnom parku Veľká Fatra

Aké lesné zvieratká žijú v Národnom parku Veľká Fatra a ktoré sú chránené? Čím sa živí medveď, rys či hlucháň? Kde majú v prírode svoje domovy a prečo sú v prírode dôležité? Ktoré zvieratko nazývame lesnou kravou, má naozaj rys ostrovid ostrý zrak a je hlucháň naozaj hluchý? Spoznajme spoločne ako žijú zvieratká v lese, ako rôzne obdobia prežívajú a ako sa prejavujú vo svojom prirodzenom prostredí!

Aktivity:

 1. Medveď hnedý – akú potravu nájdeme v medveďom žalúdku a čo sa mu tam ešte zmestí?
 2. Rys ostrovid – ulov si svoju večeru!
 3. Hlucháň hôrny – pomôž samičke hlucháňa nájsť postrácané vajíčka a vráť ich späť do hniezda bez dotyku rúk.