Zima je v prírode obdobím, ktoré musia mnohé živočíchy prežiť v sťažených podmienkach. Potravy je málo, teploty klesajú a udržať telá v tepelnej pohode ich stojí množstvo energie. Sťahovavé druhy na obdobie zimy odchádzajú do krajín, kde je potravy dostatok a teploty sú vyššie než u nás. Väčšina našich netopierov v zime využíva bezpečie a stabilné prostredie jaskýň, kde teplota a vlhkosť v zime výrazne nekolíšu. Tu hibernujú (=pravý zimný spánok s poklesom srdcovej činnosti a teploty tela) do jari, kedy teplota stúpa a ich potrava, ktorou je hmyz, je opäť dostupná.

 

 

V zimných mesiacoch prebieha v Národnom parku Veľká Fatra pravidelné sčítanie netopierov na vybraných zimoviskách. Informácie o početnosti a výskyte druhov sú dôležité pri vyhodnocovaní početnosti, no najmä pre zachytenie trendov jednotlivých druhov. Najpočetnejšími druhmi sú netopier veľký (Myotis myotis) a  podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), zistili sme tiež prítomnosť ucháčov sivých, uchaní čiernych, netopiera vodného, Brandtovho, večernice pestrej, severskej, pozdnej, netopiera východného, či podkovára veľkého. Okrem netopierov jaskyne využívajú počas zimy aj salamandry škvrnité (Salamandra salamandra), rôzne druhy hmyzu, či pavúky.

 

Jaskyne v zimnom období sú pre ne životne dôležitým útočiskom. Rušenie návštevami, zakladanie ohnísk v blízkosti jaskýň, negatívne vplývajú na ich prežívanie v tomto náročnom období. V prípade  predčasného alebo opakovaného zobudenia môžu uhynúť v dôsledku spotrebovania energie, ktorá je potrebná na naštartovanie metabolizmu, zvýšenie telesnej teploty po zimnom spánku a na obdobie skorej jari  s vrtkavým počasím a nepravidelnou dostupnosťou potravy. Netopiere sa môžu počas zimovania nakaziť aj nami prenášanými vírusovými chorobami. Preto buďme ohľaduplní a návštevy jaskýň si nechajme na obdobie mimo zimy.

 

Jedince niektorých druhov netopierov sa môžu dožiť aj viac ako 30 rokov. Všetky netopiere a obojživelníky vyskytujúce sa na území Slovenska sú zákonom chránené. V ekosystéme plnia dôležitú regulačnú funkciu – jeden netopier dokáže v priebehu jednej noci počas leta uloviť niekoľko stoviek jedincov hmyzu a sami sa stávajú korisťou svojich predátorov.

Text: Ing. Apfelová, Mgr. Pekárová

Foto: archív S-NPVF