Novinky

24. apríla 2023

Zásahový tím ŠOP SR vyzýva verejnosť na opatrnosť

17. apríla 2023

Správu Národného parku Veľká Fatra navštívil zástupca Britského veľvyslanectva pán Mark McGuinness s návrhom na spoluprácu

Jedna z hlavných prioritných tém, ktorým sa venuje Britská ambasáda v Bratislave je aj zmena klímy a ochrana životného prostredia. […]
11. apríla 2023

Správa Národného parku Veľká Fatra podporuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Blatnica

V roku 2023 poskytne Správa NP Veľká Fatra 1 % z daní zaplatených za rok 2022 Dobrovoľnému hasičskému zboru obce […]
8. januára 2023

MŽP SR plní svoj záväzok finančne podporovať obce, ktorých katastrálne územie sa nachádza v území Národných parkov SR

Na stránke https://envirofond.sk/rozhodnute-ziadosti/ bol zverejnený Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol […]
27. decembra 2022

Riaditeľ Správy NP Veľká Fatra odpovedá na aktuálne otázky

Odpovede na otázky ako je to s ťažbou, zonáciou, financovaním a podporou obcí z Environmentálneho fondu a či budú mať […]