Seniori

NPVF +  OPK kategória seniori

  • O Národnom parku Veľká Fatra a jeho návštevnom poriadku
  • Územná ochrana, druhová ochrana (chránené rastliny/živočíchy, invázne rastliny/živočíchy)
  • Ochrana prírody a krajiny vo svete, v Európe a na Slovensku
  • Historické zmeny v obhospodarovaní krajiny
  • Zadržiavanie vody v krajine
  • Ochrana prírody a krajiny v poľnohospodárstve
  • Prostriedky environmentálnej výchovy