Vyčistili sme ostrov pre rybáre riečne

Rybár riečny (Sterna hirundo) je druh z čeľade rybárovité, zaraďovaný aj pod čajkovité, ktorý pravidelne počas migrácie prelieta aj cez Turčiansku kotlinu. Pri výstavbe diaľnice v úseku Dubná skala – Trusalová vzniklo postupne niekoľko vhodných, pre rybára riečneho zaujímavých lokalít.

Občasne ojedinelé páry v minulosti zahniezdili aj na starom koryte Váhu na úseku Krpeľany – Lipovec, ale väčšinou neúspešne, nakoľko prietoky v koryte Váhu sú veľmi nestabilné – kolísavé a preto priamo hniezda, prípadne vyliahnuté mláďatá boli často zničené prívalovou vodou. Inak je tomu však na zemníkoch spomínaného úseku Dubná Skala – Trusalová. Vtáky na novovytvorené podmienky zareagovali v pomerne krátkom čase a pravidelne tu hniezdia. https://www.npvelkafatra.sk/rybar-riecny-pravidelny-hniezdic-uz-aj-v-turci/

Na jednom z vykopaných zemníkov (štrkoviska) v minulom roku hniezdilo 7 – 10 párov rybárov riečnych, preto nás nesmierne teší, že sa kolónia pomaly rozrastá a pre oblasť Turca a kompetenčné územie Správy Národného parku Veľká Fatra to znamená  – stabilného hniezdiča.

 Druh využíva predovšetkým otvorené štrkové lavice a ostrovčeky, ktoré sa však postupne sukcesne menia.  Zarastajú náletovými, rýchlo rastúcimi drevinami ako sú vŕby, brezy a jelše.  Pri nadmernom zarastení štrkových ostrovčekov zanikajú aj hniezdne možnosti, ktoré vyhovujú rybárovi riečnemu.

 Práve preto sme sa rozhodli tento rok, ešte pred samotnou hniezdnou sezónou ostrov vyčistiť a znova tak vytvoriť spomínanému druhu vhodné hniezdne podmienky. Pomocou krovinorezov, motýk, krompáčov, píl a dobrej nálady sme odstránili maximálne množstvo nežiadúcej biomasy.  Rybáre sa onedlho vrátia zo svojich zimovísk a ostrov ich čaká pripravený. Počas tejto unikátnej trasy prekonávajú viac ako 10 000 km !  Každým dňom ich preto netrpezlivo čakáme a pevne veríme, že tento rok ich u nás zahniezdi zas o čosi viac – ako predošlý.

Text: Ing. Juraj Žiak

Na manažmente sa podieľali:  Andrej Súľovský, Július Schestág, Patrik Fischer st., Patrik Fischer ml., Pavol Slávik a Juraj Žiak.