Doteraz k nám na kŕmitko zavítalo už 23 druhov!

Počet druhov  zimných stravníkov na kŕmitku Správy Národného parku  Veľká Fatra stále pribúda.  K dnešnému dňu evidujeme 23 druhov! Medzi vzácnejšie a určite aj najzaujímavejšie druhy možno označiť žlnu sivý, žlnu zelenú a orešnicu perlavú.   Predpokladáme, že v ďalších mesiacoch môžu ešte pribudnúť 2 -3 druhy.  Vtáctvo a veveričky, ktoré navštevujú naše kŕmitko už stihli skonzumovať  1 vrece vlašských orechov, vrecko jabĺk a 4 vrecia slnečnice 🙂  Ďakujeme všetkým podporovateľom, ktorý nás nezištne zásobujú krmivom 🙂  My Vám za to ponúkame možnosť sledovať naše kŕmitko online na našej stránke alebo na KUKAJ.SK

 

  Zoznam druhov, ktoré ste do teraz mohli vidieť na našom kŕmitku: 

Brhlík lesný, ďateľ veľký, žlna sivá, žlna zelená, sojka škriekavá, orešnica perlavá, drozd čierny, drozd čvíkotavý, pinka lesná, pinka severská, stehlík pestrí, stehlík zelený, glezg hrubozobý, sýkorka bielolíca, sýkorka belasá, sýkorka uhliarka, sýkorka čiernohlavá, veverica stromová, straka čiernozobá, jastrab krahulec, vrabec poľný, vrabec domový, strnádka žltá.

 

Keď Zrzka provokuje žlnu. ?

Uverejnil používateľ Juraj Žiak Streda 23. januára 2019

   

Text: Ing. Juraj Žiak

Foto:  Juraj Žiak, Ivan Darani