Návštevný poriadok

Veľká Fatra sa svojou zachovalosťou radí medzi turistické skvosty Slovenska. Čítaj viac...

Mokrade Turca

Mokrade Turca sú chránená ramsarská lokalita s plochou viac ako 750 ha, pozostávajúcou z niekoľkých menších celkov. Čítaj viac...

Zranený živočích

Každý nález a odchyt zraneného chráneného živočícha v kompetenčnom území Správy Národného parku Veľká Fatra konzultuje s odborníkmi. Čítaj viac ...

Envirovýchova

Ponúkame Vám terénne exkurzie, besedy a prednášky zamerané na ochranu prírody a krajiny. Čítaj viac ...

Prehľad predaja dreva

z DrevoPortál

Národný park Veľká Fatra

1596m

najvyšší vrch - Ostredok


86%

lesnatosť


531+

jaskýň


220+

druhov vtáctva


Národný park Veľká Fatra leží v severozápadnej časti stredného Slovenska. Rozprestiera sa v regiónoch Turiec, Liptov a Banská Bystrica. Patrí medzi naše najväčšie a najvyššie pohoria. Najvyšší vrchol Ostredok dosahuje 1596 m n. m. Pre jedinečné prírodné krásy a zachovalosť územia bola Veľká Fatra vyhlásená v roku 1973 za chránenú krajinnú oblasť a v roku 2002 bol Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 140 z 27. marca. 2002 s účinnosťou od 1. apríla 2002 zriadený náš najmladší národný park s rozlohou 40 371 ha a s ochranným pásmom o rozlohe 26 132 ha.

17. júna 2024

Krúžkovanie bocianov 2024

V uplynulom týždni sme zrealizovali vďaka spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou a.s. a s Romanom Slobodníkom kontrolu hniezd bociana bieleho v Turci a krúžkovanie mláďat. Bocian […]
3. júna 2024

50 ROKOV OCHRANY PRÍRODY VEĽKEJ FATRY 

V dňoch 24.-25. mája Správa Národného parku Veľká Fatra organizovala v Blatnickom amfiteátri slávnostné podujatie pri príležitosti 50 rokov ochrany prírody […]
16. mája 2024

Oslávte s nami 50 rokov ochrany prírody Veľkej Fatry

Správa Národného parku Veľká Fatra organizuje podujatie ?? Príďte s nami osláviť 50 rokov ochrany prírody Veľkej Fatry ?? ?Môžete […]

Užitočné informácie

Čo robiť keď stretnem medveďa
Najlepšia je prevencia. Vyhýbajte sa pohybu po území v súmračných hodinách večer a nad ránom, kedy je aktivita medveďa najväčšia. Pohybujte sa len po vyznačených chodníkoch, upozorňujte na svoju prítomnosť, ale bez zbytočného hluku. Postačuje sem tam odkašľať, alebo si pospevovať, prípadne ak nie ste sami, môžete viesť tichý rozhovor. Vyhýbajte sa húštinám, či uhynutým zvieratám. Psa je nutné viesť na vôdzke.
Ako sa správať v NP
V samotnom území Národného parku Veľká Fatra platí 3. stupeň ochr. kde je dovolený voľný pohyb osôb v teréne iba po vyznačených turistických trasách. Rovnako to platí aj v rezerváciách v 4. a 5. stupni ochr.
Môžem klásť oheň v NP?
V zmysle návštevného poradku je možné za hranicami zastavaného územia obcí zakladať oheň pri existujúcich stavbách do vzdialenosti 10 metrov od objektu na vyhradených ohniskách (ak to iné právne predpisy neupravujú inak, napríklad v prípade zvýšeného rizika vzniku požiarov a pod.)
Čo robiť keď stretnem ranené zviera
Každý nález a manipuláciu so zraneným živočíchom telefonicky konzultujte s príslušným pracovníkom Správy NP Veľká Fatra a konajte až na základe jeho usmernenia!
viac...
Môžem ísť so psom do NP?
Je to možné, ale pes musí byť v zmysle návštevného poradku na vôdzke.
Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine je partnerom v projekte Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku s kódom projektu v ITMS 310011L489 s termínom realizácie aktivít 04/2022 až 12/2023.