Akcia “Medveď hnedý vo Veľkej Fatre” je úspešne za nami

     V nedeľu dňa 17.11.2019 panoval v malej obci Nolčovo v kompetenčnom území Správy Národného praku Veľká Fatra veľmi príjemná priateľská atmosféra. Stretli sa tu ľudia z celého Turca, ale aj vzdialených miest, ako sú Košice a Komárno.    V úvode mali návštevníci možnosť vidieť dokumentárny film s názvom          “Medveď hnedý vo Veľkej Fatre”         potom nasledovala živá diskusia s  Ing. Jurajom Žiakom. 

Dokumentárny film zachytáva prácu zoológov, ochranárov, ktorí sa venujú monitoringu medveďa hnedého. Dokument ponúka realisticky pohľad na spôsob života medveďov v pohorí Veľkej Fatry a Turčianskej kotline.  Film má edukačný charakter a jeho hlavnou úlohou je búrať mýty a predsudky ľudí voči medveďom. Námet a scenár: Ján Kuchynka,  Ing. Juraj Žiak, Ing. Ondrej Pelikán, Ing. Slavomír Finďo, CSc.

Po 11.30   nasledovali veľmi pútavé prezentácie RNDr. Vladimíra Slobodník, CSc. zoológa Správy CHKO Ponitrie, ktorý ľudom priblížil zimné prikrmovanie vtáčikov, výrobu vtáčích kŕmidiel,  význam a praktickú ukážku krúžkovania vtáctva v teréne. 

Nakoniec nasledovalo spoločné vyrábanie vtáčích kŕmitok a občerstvenie : – )

Všetkým, ktorí sa pričinili o veľmi príjemnú atmosféru patrí naša vďaka 🙂