V uplynulých dňoch Správa Národného parku Veľká Fatra uskutočnila výmenu šindľovej strechy na jednej z terénnych staníc.

Materiál, technické vybavenie a zásoby sa vynášali postupne niekoľko dní. Spolu išlo o takmer 3000 kg. Náročnosť spočívala vo veľkom prevýšení, náročnom zimnom teréne a 3,5 km trase. Týmto sa chceme poďakovať všetkým odhodlaným zamestnancom Správy Národného parku Veľká Fatra, Horskej službe Veľká Fatra, vojakom z 57. samostatného oddielu v Martine, dobrovoľným hasičom obce Blatnica a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili tohto fyzicky náročného projektu. Odmenou bol nielen pocit z dosiahnutého výsledku, ale aj z krásnych výhľadov na náš spoločný Národný park Veľká Fatra.

Text: P. Plavec
Foto: archív Správy NPVF
Video: M. Siráňová