Pred časom sme Vás informovali, že od 11.07.2023 spustilo Ministerstvo ŽP SR online aplikáciu k výkupu pozemkov v národných parkoch – https://ponukavykupupozemkov.sk/

V prípade, že budete požadovať usmernenie, informácie alebo prediskutovať podmienky, kontaktujte pre tento prípad zaškolenú osobu, každú stredu od 15:00 do 17:00 – Pavel Plavec, tel. č. 0910 372 279, mail pavel.plavec@npvf.sk

Základné informácie o výkupe pozemkov:

  • Ide o dobrovoľný predaj pozemku.
  • Každý si môže určiť cenu, za ktorú je ochotný svoj pozemok predať štátu.
  • Štát sa rozhodne, či bude akceptovať požadovanú sumu vlastníkom.
  • ponukové obdobie je do 31.08.2023 – následne sa budú ceny vyhodnocovať a uzatvárať zmluvy.

Základným cieľom výkupu pozemkov v národných parkoch je, aby tvorili jeden celok a aby ich spravovanie a ochrana bola efektívnejšia.