Mokrade sú územia zamokrené trvalo alebo dočasne, ale tiež stojatá alebo tečúca voda. Rôznorodosťou mikroorganizmov, rastlinných a živočíšnych druhov sa zaraďujú medzi najbohatšie ekosystémy sveta. Mokrade sú dôležité nielen pre pestrosť rastlín a živočíchov žijúcich v nich a ich okolí, zmierňuje totiž teplotné extrémy počas leta a zimy a zachytávajú množstvo vody počas jej nadbytku a postupne ju uvoľňujú v čase sucha. Vďaka organizmom, ktoré v nej rastú a žijú, majú tzv. samočistiacu schopnosť. Pôda na lúkach v okolí riek, ktoré sú v čase keď hladina vody stúpne zaplavované, majú vďaka blatu a jemným sedimentom dostatok živín.

Produktom špeciálneho typu mokradí – rašelinísk, je aj rašelina, ktorá sa tvorí tisícky rokov z odumretých častí rastlín a  živočíchov a zakonzervovaných peľových zŕn, vďaka ktorým je analýzou možné určiť dávny charakter krajiny. Rašeliniská dnes patria medzi najohrozenejšie ekosystémy sveta, napriek tomu že začali vznikať koncom poslednej doby ľadovej, zhruba 12 000 – 8300 rokov pred našim letopočtom.

V kompetenčnom území Národného parku Veľká Fatra nájdeme mokradí hneď niekoľko, pričom medzi najvzácnejšie jednoznačne patria Rakšianske a Rojkovské rašelinisko a rieka Turiec s bohatstvom stojatých aj tečúcich vôd. Mokrade Turca sú chránená ramsarská lokalita s plochou viac ako 750 ha a pozostávajú z niekoľkých menších celkov – Turiec, Kláštorské lúky, Rakšianske rašelinisko, Jazierko v Jazernici, Ivančinské močiare, Diviacke kruhy a Žarnovica. Mokrade Turca boli 17. februára 1998 zaradené medzi ramsarské lokality – teda do Zoznamu medzinárodne významných mokradí. Rieka Turiec je tiež jednou z mála európskych tokov, ktoré si dodnes zachovali úseky s charakterom prirodzenej rieky.

Pri tejto príležitosti Vás pozývame na zajtrajšie podujatie ŽIVOT V MOKRADIACH, ktoré sa uskutoční v budove Múzea Andreja Kmeťa, približne od 10:00 do 15:00 hod.