Starostlivosť o národné parky musí zostať v regiónoch

Tlačová správa Národné parky Slovenskej republiky “Starostlivosť o národné parky musí zostať v regiónoch”, Gader, 14. august 2023

 

Riaditelia národný parkov vítajú možnosť výkupu pozemkov z Plánu obnovy a odolnosti SR a apelujú na vlastníkov, ktorí zvažujú predaj svojich pozemkov v národných parkoch, aby túto  ponuku využili. Vďaka vlastníctvu územia dokážu národné parky na seba plnohodnotne prevziať ochranu najvzácnejších prírodných lokalít Slovenska. Národné parky sa zároveň môžu stať významným oporným bodom rozvoja lokálnych ekonomík a rozšíriť záujem turistov o návštevu regiónu. Celkovo je na výkup pozemkov v národných parkoch od súkromných vlastníkov určených 68 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Od 1. apríla  2022, kedy národné parky začali fungovať s vlastnou právnou subjektivitou, postupne preberajú do svojej správy štátne pozemky. Tento krok výrazne rozšíril možnosti ako chrániť prírodné dedičstvo Slovenska a dnes je otvorená výzva, ktorá zapája do tohto procesu aj pozemky v súkromnom vlastníctve. Oficiálna webová aplikácia ponukavykupupozemkov.sk pomôže ľuďom pripraviť ponuku pozemku na výkup štátom.

 „Celkovo 68 miliónov eur je objem financií, ktorý sa na výkup pozemkov nikdy v slovenskej histórii neuvoľnil. Je viac ako pravdepodobné, že po skončení plánu obnovy sa takáto situácia už nezopakuje. Je to dobrá príležitosť pre bežných ľudí, aby predali pozemky, ak tak chcú urobiť,“  povedal Eduard Apfel, riaditeľ Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine a zdôraznil, že toto je šanca, aby sme ochránili naše vzácne prírodné dedičstvo pre budúce generácie.

 

Správu nad vykúpenými pozemkami štátom získajú jednotlivé správy národných parkov, čím sa garantuje, že starostlivosť o územie zostane v regióne. Riaditeľ Správy Národného parku Slovenský kras Milan Olekšák plánuje zapojiť miestnych obyvateľov do starostlivosti o nelesné pozemky. „Ochrana prírody je prioritou národného parku a aj naďalej sa bude postupovať podľa platného Programu starostlivosti o lesy. Na prácu na poľnohospodárskych pozemkoch počítame s domácim obyvateľstvom,“ konštatoval Olekšák.

Svoje pozemky v národných parkoch môžu ponúknuť aj právnické osoby. Riaditeľka Správy Národného parku Malá Fatra, Gabriela Kalašová sa zameriava najmä na férovú a transparentnú komunikáciu s vlastníkmi. „Máme príležitosť dohodnúť sa aj touto formou, či už s fyzickými alebo právnickými osobami a preto hľadáme konsenzus. Chceme zabezpečiť ochranu prírody vo verejnom záujme na jednej strane a na druhej strane, ubezpečujeme vlastníkov pozemkov, že výkup pozemkov je dobrovoľný a oni sú tí, ktorí navrhujú cenu, za ktorú chcú svoje pozemky predať,“ podotkla Kalašová.

Práve vlastníctvo pozemkov zo strany štátu umožňuje správam národných parkov efektívnejšie spravovať najvzácnejšiu slovenskú prírodu. Zjednotená ochrana prírody bude postavená na trvalo udržateľných princípoch, jasných plánoch rozvoja a bez obmedzovania vlastníkov, ktorí sú rozhodnutí pozemky predať. „Vďaka vlastníctvu a dohodám s majiteľmi máme už dnes v Tatranskom národnom parku 54 % územia v najprísnejšom režime ochrany. Vieme podporovať mäkký turizmus, vychádzať v ústrety návštevníkom a zároveň plniť svoju základnú funkciu – chrániť tú najcennejšiu prírodu“ uviedol riaditeľ Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Pavol Majko. Zároveň upozornil na to, že princíp aktuálne prebiehajúceho výkupu je postavený na dobrovoľnosti vlastníka ponúknuť svoj pozemok na výkup.

Dobre fungujúce národné parky sa okrem ochrany prírody stávajú aj pilierom udržateľného ekonomického rozvoja v regióne. Priamo podporujú zamestnanosť v maloobchode, hotelierstve či gastro sektore. Národné parky úspešne spolupracujú s miestnymi autoritami prostredníctvom rady národných parkov, ktorú má zriadenú každý národný park. Okrem rád národných parkov komunikujú správy národných parkov o možnosti výkupu pozemkov aj priamo so starostami aj s občanmi. „Zabezpečili sme koordinátorov výkupu pozemkov na správe, ktorí odpovedajú na otázky občanov v súvislosti s výkupom. Záujemcovia nám vedia buď zavolať na dedikované číslo alebo si môžu dohodnúť osobnú konzultáciu na správe národného parku. Otvorená komunikácia sa nám osvedčuje a preto vyzývame každého vlastníka, ktorý má pozemok v národnom parku a zvažuje jeho predaj, aby sa nám ozval,“ zdôrazňuje Vladimír Kĺč, riaditeľ Správy Pieninského národného parku.

Kontakty na koordinátorov výkupu sa nachádzajú na oficiálnych stránkach každej správy národného parku a na stránke www.ponukavykupupozemkov.sk/sk/contacts. Okrem toho, vlastníci, ktorí potrebujú viac informácii o tom, ako ponúknuť svoj pozemok v národnom parku na výkup štátom sa môžu prihlásiť na online informačný seminár, ktorý organizuje Ministerstvo životného prostredia SR. Seminár sa uskutoční online v utorok 15. augusta so začiatkom o 16:30 hod. a prihlásiť sa je možné na tomto linku.

Prostredníctvom aplikácie ponukavykupupozemkov.sk môže vlastník ponúknuť svoj pozemok bez vypĺňania zbytočných formulárov. Aplikácia komunikuje s verejne dostupnými informáciami z Katastra nehnuteľností. Pre vlastníkov stačí prihlásiť sa na webe ponukavykupupozemkov.sk a zadať svoje osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia).

Samotný predaj je dobrovoľný, uskutoční sa až po schválení ponuky a následnom podpise zmluvy s vlastníkom. V priebehu septembra 2023 sa začne s vyhodnocovaním ponúk, ktoré potrvá do konca októbra. Rozhodovať bude komisia zložená z predstaviteľov Ministerstva životného prostredia SR a Útvaru hodnoty za peniaze.

 


V prípade akýchkoľvek otázok na danú tému Vás pozývame na informačný seminár, ktorý sa uskutoční 15.8.2023 od 16:30 hod do 17:30 hod.
Prihlásenie prebieha na stránke www.minzp.sk/vykup zadaním svojej emailovej adresy, na ktorú vám príde link k pripojeniu na online seminár.