Správa Národného parku Veľká Fatra začína realizáciu environmentálnej výchovy v roku 2023 s novými programami

Tlačová správa Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine “Správa Národného parku Veľká Fatra začína realizáciu environmentálnej výchovy v roku 2023 s novými programami.  , Martin, 14. september 2023

Vďaka osamostatneniu Národného parku Veľká Fatra po prijatí reformy národných parkov v predchádzajúcom roku vznikol priestor prijať nových zamestnancov zameraných na podporu cestovného ruchu a Environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu (EVVO).

V rámci našej aktivity už na jar prebehlo nadviazanie spolupráce so školami pri testovaní nových environmentálnych výukových programov (EVP), ale aj s obcami a ďalšími organizáciami pri zabezpečení zábavno-vzdelávacích stanovíšť na akciách pre verejnosť. Naše lektorky EVVO navštívili aj centrum sociálnych služieb alebo spestrili program na detských letných táboroch.EnviroEnviro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre nový školský rok Správa Národného parku Veľká Fatra uverejnila na svojej webovej stránke ponuku nových EVP pre materské, základné aj stredné školy v jej kompetenčnom území. Nasledovať bude aj ponuka pre ďalšie cieľové skupiny; seniori a verejnosť. Environmentálne výukové programy sú inšpirované moderným poňatím pedagogiky a ich témy odrážajú aktuality dnešnej doby. Školy si tak už môžu objednávať interaktívne vzdelávacie programy doplnené množstvom zaujímavých pomôcok aj z prírodných materiálov na témy; NPVF – ochrana prírody, medveď hnedý, alebo program zaoberajúci sa opeľovačmi a ich významom. Štruktúru EVP a podrobnejšie anotácie k jednotlivým programom nájdete na stránke v ponuke Enviromentálna výchova. Na podporu nadviazania novej spolupráce so školami sú EVP pre školský rok 2023/2024 ponúkané bezplatne.

Ponuka programov sa bude dopĺňať podľa záujmu cieľových skupín, aktuálnych tém v ochrane prírody Národného parku Veľká Fatra a budú zamerané na hodnoty, vzťahy, význam a benefity chránených častí prírody a krajiny v našom regióne.

Správa NPVF sa bude snažiť všetky cieľové skupiny inšpirovať kladným vzťahom k prírode, k jej ochrane a čo najviac motivovať k zdravému a predovšetkým udržateľnému životnému štýlu, aby sa aj ďalšie generácie mohli tešiť z krás a rozmanitosti našej prírody.

EnviroEnviro

Enviro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačovú správu pripravilo Oddelenie ochrany prírody a krajiny, monitoringu ekosystémov a práce s verejnosťou

Správa NP Veľká Fatra so sídlom v Martine

P.O. Hviezdoslava 38

036 01 Martin