Správa Národného parku Veľká Fatra podporuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Blatnica

V roku 2023 poskytne Správa NP Veľká Fatra 1 % z daní zaplatených za rok 2022 Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Blatnica. Uvedomujeme si dôležitosť činnosti dobrovoľných hasičov a vieme, že v prípade potreby sa na nich budeme môcť s dôverou obrátiť.

Riaditeľ Správy Ing. Eduard Apfel

 

Za poskytnuté 1 % sa Správe Národného parku Veľká Fatra poďakoval veliteľ DHZ obce Blatnica:

  Dovoľte aby som Vám poďakoval v mene organizácie Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnici, za Váš finančný príspevok 1% z daní za rok 2022, ktorý bol poukázaný na naše združenie. Prostriedky budú využité na ďalšie zakúpenie materiálno – technického vybavenia nášho zboru za účelom plnenie ochrany pred požiarmi, alebo pri samotnom zásahu. Jedným z bodov našej činnosti je aj vykonávanie protipožiarnych hliadok v katastri obce Blatnica, do ktorého spadá aj určitá časť Národného parku Veľká Fatra. Hliadka je tvorená z našich členov, ktorý majú na túto činnosť adekvátne vyškolenie a sú schopný v prípade nahlásenia, alebo spozorovania požiaru hneď zasiahnuť.

  S pozdravom Ján Ferenčík – veliteľ DHZ.

 

                                                                    

Ilustračná foto Ing. I. Šupolik – požiar v Národnom parku Veľká Fatra 2022