Riaditeľ Správy NP Veľká Fatra odpovedá na aktuálne otázky

Odpovede na otázky ako je to s ťažbou, zonáciou, financovaním a podporou obcí z Environmentálneho fondu a či budú mať domáci obyvatelia a návštevníci Národného parku odlišný prístup do NP pred a po zonácii. Odpovedá riaditeľ Správy NP VF Ing. Eduard Apfel.