Rekonštrukcia prameňov v Národnom parku Veľká Fatra

Informujeme Vás, že v najbližších týždňoch bude prebiehať rekonštrukcia prameňov v Národnom parku Veľká Fatra.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zabezpečuje na niektorých monitorovacích objektoch štátnej hydrologickej siete rekonštrukciu prameňov v NP v rámci projektu „Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej vody“.

Cieľom projektu je zabezpečenie obnovy a rekonštrukcie monitorovacích objektov podzemnej vody, ktoré sú súčasťou štátnej hydrologickej siete monitorovania vôd a ktorých prevádzku vykonáva SHMÚ na celom území Slovenskej republiky.

Projekt je financovaný prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia.

Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenia v okolí objektu.