Pripomíname si Svetový deň sťahovavých vtákov

Svetový deň sťahovavých vtákov sa oslavuje od roku 2006 vždy dvakrát do roka, v druhú sobotu v máji a v októbri. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti o nevyhnutnosti chrániť sťahovavé vtáctvo a jeho hniezdiská. 

Sťahovavé druhy vtákov odlietajú na zimu do krajín južnejšie od nás, často na veľké vzdialenosti až na juh Afriky. Posledné sťahovavé druhy odlietajú najneskôr v novembri, prvé už v polovici augusta. Čím ďalej od nás vtáky zimujú, tým skôr sa vydávajú na cestu. Odlietajú druhy, ktoré sa živia lietajúcim hmyzom alebo druhmi, ktoré u nás počas zimy nenájdu. Ostávajú druhy živiace sa semenami rastlín, dravce, sovy, ďatľovce. Prílety k nám na miesta rozmnožovania zaznamenávame od konca februára (napríklad cíbiky chochlaté a škovránky) až do mája (dažďovníky tmavé).

Bocian biely

“Od roku 2006 sa realizuje Svetový deň sťahovavých vtákov na základe spolupráce medzi dvomi zmluvami OSN – Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (CMS) a Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (AEWA) v spolupráci s neziskovou organizáciou Environment for the Americas (EFTA).” (sopsr.sk) 

Najviac sťahovavých druhov k nám prilieta v apríli, najviac ich odlieta v septembri. Pre severské druhy ako napríklad pinka severská alebo chochláč je zas naše územie to, ktoré im poskytuje útočisko a možnosť prečkať kruté severské zimy. Nestáva sa tak každý rok, všetko záleží na počasí.

Pŕhľaviar čiernohlavý

Pokým niektoré sťahovavé druhy sa premiestňujú len v rámci Európy do stredomoria či Francúzska, iné prekonávajú tisíce kilometrov do severnej, strednej či južnej Afriky a na Madagaskar. Spomedzi dravcov takúto dlhú trasu absolvuje napríklad orol krikľavý alebo bociany. Ak si naplánujete dovolenku na koniec leta alebo začiatok septembra v Grécku, Španielsku či Turecku, môžete v letoviskách pozorovať prelet tisícov vtákov na miesta zimovania.

Škorec obyčajný

Dlhá trasa pri sezónnom sťahovaní preverí ich kondíciu. Nie všetky vtáky prežijú túto dlhú púť. Po ceste ich čaká veľa nástrah zo strany počasia, ľudských aktivít až po prirodzených predátorov či riziko vysilenia. Po pobyte na zimoviskách ich čaká rovnako nebezpečná a dlhá cesta späť, po ktorej prichádza obdobie hniezdenia a výchovy mláďat.

Pri presunoch sú neomylne navádzané na tradičné ťahové cesty, niektoré druhy si cestu uľahčujú špeciálnymi letovými formáciami, kde silný a skúsený jedinec vedie zvyšok kŕdľa, slabšie a mladšie vtáky šetria energiu letom v “závese” svojich druhov. Niektoré druhy využívajú teplé prúdy, s ktorými stúpajú do výšok a plachtením sa presúvajú ďalej, iné prelietavajú v závetrí hrebeňov hôr či ponad veľké rieky. Vzhľadom k svojej veľkosti podávajú neuveriteľné výkony a prekonávajú veľké vzdialenosti.

Bocian biely

Tento rok sa nesie v téme “Voda: Udržanie života vtákov”, ktorá zdôrazňuje vplyv rastúcej vodnej krízy na sťahovavé vtáky. 

“Voda je základom pre udržanie života na našej planéte. Sťahovavé vtáky sa spoliehajú na vodu a jej pridružené biotopy – jazerá, rieky, potoky, rybníky, močiare, mokrade – na rozmnožovanie, oddych, dopĺňanie paliva počas migrácie a zimovanie. Napriek tomu rastúci dopyt ľudí po vode spolu so zmenou klímy, znečistením a ďalšími faktormi ohrozujú tieto vzácne vodné ekosystémy. Za posledných 50 rokov sa stratilo 35 percent svetových mokradí, ktoré sú kritické pre sťahovavé vtáky.” (worldmigratorybirdday.org)

Preto buďme zodpovední a uvedomme si, že nie len ľudia potrebujú pre svoj život vodu.

Volavka popolavá, Bocian čierny

Text a foto – Ing. Mária Apfelová