V roku 2018 sme na severe orografického celku Veľká Fatra začali intenzívne sledovať rysie prechody. Po roku a pol monitoringu sme už mali vytypované dve lokality, kde by sa dala umiestniť prechodová „odchytka“ na rysa. Účelom plánovaného odchytu bolo telemetrické sledovanie jedincov. Prvá lokalita sa nakoniec ukázala ako menej vhodná, keďže ju začali častejšie navštevovať vlci a rys sa začal na prechodoch ukazovať len veľmi sporadicky. Preto sme stavili na druhú odchytovú lokalitu. Mimoriadne teplý december 2019 nám prial. Pár dní ( 4 dni)   po odistení nášľapného mechanizmu dňa 8. decembra 2019 sa podarilo odchytiť nádherného rysieho samca, ktorý dostal pracovné meno „FATRAN“. Neskôr sa ale ukázalo, že jeho „home range“ nie je Veľká Fatra.  Mimoriadne teplé počasie bez výraznej  nádielky snehu malo za následok  iniciovanie rysej ruje už v mesiaci december.  Tento odhad nám potvrdzovala aj zvýšená aktivita rysov v iných častiach pohoria Veľkej Fatry, ale aj v iných pohoriach v rámci SR s tým, že za neuveriteľných 12 dní sa v decembri podarilo chytiť ďalšie 4 jedince!

Rysí samec „Fatran“ sa chytil v skorých ranných hodinách.  Správal sa až prekvapivo krotko a vôbec nemal tendenciu vyrážať proti nám v odchytovom zariadení.  Váha tohto jedinca bola 24 kg, vek sme odhadli na 4 -5 rokov. Tento rysí samec mal nádherné škvrnenie na hrdzavom podklade.  Po narkotizácií a odobratí biometrických údajov  sme lokalitu rýchlo opustili, kvôli pokoju rysa, ktorý sa už prebral z narkózy. Narkotizáciu  odborne zabezpečoval MVDr. Michal Belák z Národnej  zoologickej záhrady v Bojniciach. Podľa kontroly na fotopasciach sa rys opätovne vrátil k odchytovému zariadeniu ešte v ten deň, okolo 20:30 hodiny večer a zotrval v okolí ešte dve hodiny. Následne sa presunul do Ľubochnianskej doliny, kde využíval prvé týždne predovšetkým pokojné nedostupné miesta ochranných lesov.  Neskôr sme zaznamenali presun na liptovskú stranu a jedinec lovil v okolí Liptovských Revúc a Liptovskej Osady. Po novom roku sme zaznamenali presun z pohoria Veľkej Fatry  do pohoria Nízkych Tatier. Tu natrvalo „náš“ Fatran aj ostal. Podľa pohybu usudzujeme, že jeho domovský okrsok ( home range) sa nachádzal práve v pohorí Nízkych Tatier a presun do Veľkej Fatry mohol byť len náhodný, vyvolaný aktivitou súvisiacou s  rujou. V pohorí Nízke Tatry využíval predovšetkým hôľne pásmo nad hornou hranicou lesa, alebo sa zdržiaval na hornej hranici lesa. Z času na čas schádzal aj do kotlín, niekedy aj do tesnej blízkosti ľudských sídel. Keďže sa Fatran presunul z pohoria Veľkej Fatry do pohoria Nízkych Tatier sledovaniu tohto jedinca sa  ujali kolegovia zo Správy NAPANT. Rys posielal pravidelných intervaloch súradnice, podľa ktorých sa dal lokalizovať. Telemetrický obojok  fungoval správne „ako hodinky“ a denne sme mali informácie o polohe. V auguste 2020 však signál prestal prichádzať a telemetrovací obojok Fatrana bol nájdený pri hrabaní sena na jednej lokalite. Posledný signál však nebol z tohto miesta. Obojok bol zvieraťu odstránený ľudským pričineným. Kadáver sa však nenašiel. V tejto veci bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a celkovo boli identifikované tri prečiny – ( trestný čin pytliactva, porušenie druhovej ochrany a poškodenie cudzieho majetku)  Odobraté boli aj DNA vzorky pre neskoršie vyšetrovanie. Žiaľ aj tentokrát sa potvrdila naša obava, že na rysov sa na území SR ilegálne poľuje vo veľkej miere. Je to aj vysvetlenie, prečo je populácia stále na tak nízkej úrovni. Čiastkové informácie aj z iných pohorí Slovenska jednoznačne potvrdzujú to, že sledované jedince jednoducho bez stopy zmiznú. Všetci asi tušíme kde… Dokázať však tieto súvislosti bude  beh na dlhé trate.

 

Text: Ing. Juraj Žiak a Ing. Slavomír Finďo, CSc. 

Foto: Ing. Juraj Žiak