Predaj palivového dreva Správou národného parku Veľká Fatra – plnenie sľubu daného pri transformácii národných parkov

Správa národného parku Veľká Fatra plní daný sľub, že národné parky pri transformácii národných parkov sa budú snažiť poskytnúť  palivové drevo na kúrenie v rámci svojich možností pre občanov s trvalým pobytom v obciach, ktorých katastrálne územie sa nachádza v národnom parku, poprípade v jeho ochrannom pásme.

Prvé dodávky palivového dreva v roku 2023 sme začali poskytovať v mesiaci jún  pre občanov obce Ľubochňa.

Predpokladaný  objem dodaného palivového dreva v priebehu roku 2023 pre obce v blízkosti Ľubochnianskej doliny by mal byť približne 2 000 m3, čo predstavuje 3 700 priestorových metrov palivového dreva a pre obec Liptovské Revúce približne 500 m3, čo predstavuje 930 priestorových metrov palivového dreva.

Dúfame, že možnosť zakúpenia palivového dreva občanmi obcí v blízkosti Národného parku Veľká Fatra bude vnímané ako pozitívny krok zo strany Správy národného parku Veľká Fatra voči ich potrebám.

Predaj palivového dreva