Pokojné sviatky Vám želá Správa Národného parku Veľká Fatra.