OTVORENÁ VÝZVA PRE OBCE NA ÚZEMÍ NÁRODNÝCH PARKOV

? Reformou národných parkov obce získali väčšiu možnosť rozvoja a zvýšenie kvality života svojich občanov. Výzva z Environmentálneho fondu pre obce na území národných parkov je otvorená.

 

? Podpora je zameraná na ochranu a starostlivosť o životné prostredie, zlepšenie kvality života obyvateľov obcí a na projekty pre trvalo udržateľný rozvoj.

➡️ Oprávnenými žiadateľmi sú obce, ktorých katastrálne územie sa nachádza v národnom parku.

ℹ️ Maximálna výška žiadanej dotácie je 100 000 eur.

ℹ️ Konečný termín na podanie žiadostí je 30. november 2022.

ℹ️ Žiadatelia sa môžu prihlásiť pomocou formulára: https://envirofond.egrant.sk/

 

? Detaily špecifikácie činností nájdete na webe www.envirofond.sk, alebo tu: https://bit.ly/NP_specifikacia

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje Environmentálny fond prostredníctvom emailu na dotacie@envirofond.sk, alebo telefonicky v pracovných dňoch od 8.30 do 15.00 hodiny na infolinke 0800 242 242.

 

#envirofond #environmentalnyfond #narodnypark #dotacie #uvery #projekty