Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine a ULPS Urbár Blatnica v spolupráci s obcou Blatnica, Dobrovoľným hasičským zborom Blatnica, Horskou službou Veľká Fatra, Klubom slovenských turistov a Turiec.Run organizovali príjemnú a hlavne prospešnú Obnovu turistického chodníka nachádzajúceho sa v Národnom parku Veľká Fatra.

Prvý ročník tejto aktivity prebiehal dňa 13.7. 2023 v popoludňajších hodinách, aby sa mohli pripojiť viacerí dobrovoľníci. Celkovo sa na obnove turistického chodníka podieľala približne 50 členná skupina.

Úprava prebiehala na značenom turistickom chodníku v dĺžke 8 km prepájajúcim Gaderskú dolinu v lokalite Konský dol a  Blatnickú dolinu v lokalite Juriašova.

Hlavnou úlohou bolo odstrániť prekážky na chodníku v podobe popadaných stromov, konárov či skál. Na niektorých miestach, kde sa pôvodná trasa z dôvodu popadaných stromov menila, bolo potrebné vyrovnávať terén či vytvárať schodíky, aby sa predišlo možným úrazom návštevníkov Národného parku Veľká Fatra. Jedným z cieľov bolo tiež zamedziť prístup na neznačené chodníky, ktoré ľudia využívajú na skrátenie si cesty.  

Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie za ich vynaložený čas a ochotu pomôcť pri realizácii prospešnej veci. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj na ďalších akciách. Zároveň pozývame návštevníkov na prechádzku obnoveným  turistickým chodníkom a tiež do iných lokalít Národného parku Veľká Fatra. Veď prechádzky prírodou pod korunami stromov sú skvelým osviežením počas horúcich letných dní.

Budeme radi za vašu spätnú väzbu či vám obnovený turistický chodník urobil radosť.