MŽP SR plní svoj záväzok finančne podporovať obce, ktorých katastrálne územie sa nachádza v území Národných parkov SR

Na stránke https://envirofond.sk/rozhodnute-ziadosti/ bol zverejnený Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR.
Pri čom v oblasti NP. Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov
Činnosť NP1: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov
bolo pre obce, ktorých katastrálne územie sa nachádza v Národnom parku Veľká Fatra schválená podpora v celkovej výške 69 535 €. O podporu sa uchádzali 2 obce, pri čom nárok malo 5 obcí z celkového počtu 15 obcí s KU v NP VF.z

Blahoželáme úspešným obciam a dúfame, že v budúcnosti sa do výzvy prihlásia aj ďalšie obce s oprávnením na podporu.

Ing.Eduard Apfel
Riaditeľ
Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine