V uplynulom týždni sme zrealizovali vďaka spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou a.s. a s Romanom Slobodníkom kontrolu hniezd bociana bieleho v Turci a krúžkovanie mláďat.

Bocian biely je ikonickým sťahovavým druhom, ktorý sa vďaka dlhodobému spolužitiu s človekom v intravilánoch miest a obcí stal predmetom záujmu obyvateľov, povier, či symbolom príchodu jari či príchodu detí do rodín. V minulosti hniezdil na stromoch, neskôr si hniezda budoval na budovách a ich komínoch. Od konca minulého storočia  postupne sťahoval svoje hniezda na stĺpy elektrických vedení, čo nie je bezpečné ani pre samotné bociany, ani pre plynulé dodávky elektriny. Preto sme v spolupráci s energetickými a distribučnými spoločnosťami, so starostami miest a obcí začali s budovaním hniezdnych podložiek na samostatne stojacich stĺpoch. Väčšina bocianov v Turci hniezdi už na bezpečných miestach mimo elektrických vedení.

Mladé bociany majú tmavo sfarbené nohy a zobáky, čím sa dajú až do odletu rozpoznať od dospelých, ktoré ich majú červené.

Rodičia svoje mláďatá chránia pred inými bocianmi a dravcami. V čase, keď  dospelí nie sú na hniezde  a hrozí nebezpečenstvo, mláďatá „zahrajú“ mŕtvolky.

 

Tentokrát sme navštívili 20 hniezd a krúžok s jedinečným číslom dostalo 50 mláďat bocianov. Krúžky sú veľké, čísla na nich sa dajú odčítať s pomocou ďalekohľadu alebo fotoaparátu. Ak sa Vám podarí odčítanie krúžku, môžete zaslať hlásenie na adresu kruzkysk@gmail.com . tlačivo hlásenia aj informácie nájdete tu http://www.vtaky.sk/stranka/53-Kruzkovanie.html. Spätným hlásením môžete prispieť k získaniu informácií o pohybe bocianov, nových hniezdiskách a dostanete spätnú informáciu.

Bocianom a ich hniezdam je venovaná stránka www.bociany.sk, kde môžete nájsť informácie o ktoromkoľvek hniezde na Slovensku. V prípade zistených nových hniezd na vhodných alebo menej vhodných miestach v rámci územia prosíme kontaktujte pracovisko ochrany prírody. V spolupráci s miestnou samosprávou a obyvateľmi budeme hľadať vhodné riešenia pre ďalšie spolužitie.

Na rozdiel od bociana čierneho, ktorý je plachý a hniezda si buduje v lesoch na stromoch alebo na skalách, bocian biely na hniezdenie využíva u nás intravilány obcí.

 

Bociany paria medzi brodivé druhy vtákov, ich potravou sú rôzny druhy hmyzu, obojživelníkov, drobných cicavcov a ďalšia živočíšna potrava. Prosíme Vás o zhovievavosť v prípade, že sú bociany vašimi susedmi. Klopkanie zobákom používajú na komunikáciu navzájom, trusom vedia „vyzdobiť okolie hniezda“ ale využívajú ho i na ochladenie svojich nôh v horúcich dňoch. Pozorovanie ich aktivít v rámci hniezdnej doby môže spestriť vaše dni, u detí vzbudiť záujem o prírodu a naučiť ich veľa o živote vtákov.

Každý krúžok má svoje jedinečné číslo, podľa ktorého vieme dohľadať informáciu o mieste a roku vyliahnutia jeho nositeľa. Nájdu sa u nás hniezdiace bociany vyliahnuté v okolitých krajinách či  z opačného konca Slovenska.

 

Kontrola hniezd je dôležitá pre zistenie ich stavu a záťaže, pretože každoročne pribúda množstvo doneseného materiálu na nich a zvyšuje sa záťaž hniezdnych podložiek a stĺpov. V prípade potreby mimo hniezdenia znižujeme výšku hniezd, čo predlžuje ich životnosť. Pri úpravách hniezd donesú neraz rodičia aj nevhodný stavebný materiál ako sú igelity či špagáty , do ktorých sa na hniezde zamotávajú mláďatá. Priškrtená noha omotaná špagátom končí potom krutou smrťou mláďat priamo na hniezde.

Tohtoročným zistením je tiež veľký rozdiel veku mláďat na hniezdach. Pokiaľ niektoré už majú dlhé letky a operenie podobné dospelým bocianom, v iných hniezdach sú len mláďatká v páperí či dokonca vajíčka, ktoré bociania mama ešte zahrieva. Chladná a daždivá jar si tiež vybrala daň na niekoľkých uhynutých mláďatách, či zachladnutých vajíčkach. Populácii bocianov to však neublíži. Naopak – prirodzená selekcia umožní  bocianom nájsť svoj priestor pre život a dostatok potravných zdrojov pre budúce mláďatá.

 

Text: Ing. M. Apfelová

Foto: archív S-NPVF