Kontrola a krúžkovanie bocianov bielych v Turci 2023

Kontrola a krúžkovanie bocianov bielych v Turci 2023

Aby sme sa o bocianoch bielych narodených v Turci a o ich osudoch dozvedeli viac, zrealizovali sme 22.6.2023 kontrolu mláďat a ich krúžkovanie. Za posledné roky sme väčšinu hniezd bocianov bielych v presťahovali v spolupráci so Stredoslovenskou  distribučnou a.s.,  s obecnými úradmi a Štátnou ochranou prírody z elektrických stĺpov, budov na samostatné stĺpy a hniezdne podložky, kde sú bociany v bezpečí a kde nehrozia výpadky prúdu vplyvom skratov na vedení v dôsledku kontaktu s hniezdom alebo bocianom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vďaka sponzorskému prenájmu vysokozdvižnej  plošiny od SSD a.s. sme navštívili hniezda v Dubovom, Rudne, Kaľamenovej, Slovenskom Pravne, v Ivančinej, Jazernici, Borcovej, 2  hniezda v Blážovciach, hniezdo v Moškovci, Socovciach, Slovanoch, v Ležiachove, Príbovciach, Žabokrekoch, Ďanovej, Mošovciach, v Malom Čepčíne.  Spolu na 18tich hniezdach bolo skontrolovaných a okrúžkovaných 55 mláďat bocianov  Romanom Slobodníkom , členom RPS v spolupráci so zoologičkami Správy Národného parku Veľká Fatra Máriou Apfelovou a Stanislavou Pekárovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po 4 mláďatá boli v hniezdach v Slovenskom Pravne, Jazernici, v Blážovciach , Slovanoch, Príbovciach, Ďanovej, Mošovciach. Po 3 mladé v Malom Čepčíne, Ležiachove, Socovciach, Moškovci, v Kaľamenovej a v Dubovom. Dve mláďatá boli v Ivančinej, Borcovej. Jedno mláďa bolo okrúžkované v Rudne a v Žabokrekoch a žiadne v Belej- Duliciach, v Turčianskych Tepliciach, v Dubovom (na družstve), vo Valči (sem prišla len samica), kde bociany tento rok nehniezdili.   Každý mladý bocian dostal krúžok  s jedinečným číslom, ktorý je ľahko odčítateľný a v prípade pozorovania bociana je možné zistiť cez krúžkovaciu centrálu, kde sa vyliahol, koľko má rokov, alebo kde už bol pozorovaný. Viac o krúžkovaní alebo spätnom hlásení sa dá dočítať tu: http://www.vtaky.sk/stranka/53-Kruzkovanie.html .

V Príbovciach na hniezdo počas jeho vylepšovania  rodičovský pár priniesol špagát, ktorým chceli spevniť alebo   zatepliť hniezdo. Jednému z mláďat sa do neho však zaplietla noha a pri pohybe po hniezde sa mu na niekoľkých miestach priškrtila tak, že v čase kontroly mal časť beháku už amputovanú a visela mu už len na špagáte, ktorým bol ukotvený na hniezde. Mláďa bolo prevezené k veterinárovi, kde pre rozsah odumretej  časti nohy a celkovú zlú perspektívu bola vykonaná eutanázia. Na hniezdach  sme tiež našli  2 nevyliahnuté vajíčka a 1 uhynuté mláďa v Malom Čepčíne. Jedno mláďa tiež podľa pozorovaní domácich zahynulo v Mošovciach, kedy ho našli pod hniezdom. Stáva sa to, ak má mláďa vývinovú poruchu, alebo nejaký zdravotný problém,  ak nie je v okolí dostatok potravy, rodičia slabé mláďa v snahe o zvýšenie šancí pre zvyšok potomstva z hniezda vyhodia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môžeme skonštatovať, že tohtoročná jar patrila medzi teplotne i zrážkovo k tým lepším oproti minulým rokom, čo sa zrejme prejavilo aj na množstve dostupnej potravy pre bociany a následne na počte mláďat.  Populácia bocianov a ich hniezdisk v Turci je primerane veľká v porovnaní so zdrojmi potravy. Ešte nás čaká kontrola počtu mláďat v Sklenom, Košťanoch n. Turcom, Dvorci, Diviakoch (posledné hniezd na komíne v Turci), v Sučanoch, Turanoch a Nolčove.

Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, všetkým majiteľom pozemkov, ktorí majú radi bociany, zaujímajú sa o to, čo sa okolo tých „ich“ bocianov deje a skontrolovali aj nás, čo bocianom robíme J. Veľká vďaka patrí tiež SSD a.s. za dlhoročnú spoluprácu, podporu a ochotu pomáhať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Ing. Mária Apfelová, zoologička Správy NP Veľká Fatra