Fotomonitoring šeliem v pohorí Veľkej Fatry

Ako každý rok, tak aj teraz sme sa zamerali na intenzívnejší monitoring šeliem. Ide predovšetkým o snahu zmapovať intenzitu pohybu vlka dravého na vytipovaných lokalitách pre neskorší účel  odchytu a telemetrického sledovania jedincov.  Na monitoring sa vyžívajú rôzne typy foto-pascí. Snahou je čo najlepšie poznať časový, denný a nočný rytmus  aktivity vlkov na lokalite a tak isto zo-snímkovať intenzitu pohybu počas 10 -tich po sebe idúci dní.  Kvalita poznania aktivity sledovanej svorky je kľúčová pre efektívnosť odchytu a následné sledovanie označených jedincov.  Okrem vlkov sa na mapovaných trasách objavujú aj jelenia  zver, diviak, medveď , líška a jazvec.  Výber niekoľkých snímkov od 16.8 do 6.9.2020 Vám ponúkame pod článkom.

 

 

 

Text a foto: Ing. Juraj Žiak