Dočasné pracovisko Správy NP Veľká Fatra

Informujeme Vás, že bolo vytvorené dočasné pracovisko z dôvodu rekonštrukčných prác.
Na adrese Škultétyho 469/4, 036 01 Martin môžete zastihnúť odborných pracovníkov z Oddelenia ochrany prírody a krajiny, monitoringu ekosystémov a práce s verejnosťou :

Ing. Mária Apfelová – zoológ / vedúca oddelenia ochrany prírody a krajiny – 0911 062 360 – maria.apfelova@npvf.sk
Mgr. Stanislava Pekarová – zoológ – stanislava.pekarova@npvf.sk
Ing. Viktória Chilová – botanik – 0910 597 465 – viktoria.chilova@npvf.sk
Ing. Marek Sádovský – botanik – 0910 384 518 – marek.sadovsky@npvf.sk
Ing. Július Schestág – krajinár – 0903 298 203 – julius.schestag@npvf.sk
Mgr. Peter Vantara – krajinár – 0903 298 201 – peter.vantara@npvf.sk

Aktualizáciu kontaktov nájdete na https://www.npvelkafatra.sk/kontakt/.

Dočasné pracovisko bude zriadené v období od 1.7.2023 do 31.12.2023.