Dnes slávime medzinárodný deň HÔR

Hory a horské ekosystémy majú nenahraditeľný environmentálny  a sociálny význam.

11. december pripadá na sviatok medzinárodného dňa hôr. Jeho cieľom je vytvárať a zvyšovať environmentálne povedomie o význame hôr pre kvalitu ľudského života a prírodnej rovnováhy na Zemi

  • Viac ako jedna miliarda obyvateľstva tejto planéty žije práve v horských oblastiach a je od tohto typu ekosystémov úplne závislá.
  • Hory môžeme označiť ako najväčšiu  zásobáreň pitnej vody a dá sa povedať, že sú to akési obrovské veže, ktoré produkujú až 60 – 80 %  všetkých sladkovodných zdrojov pre našu planétu.
  • Hory sú prvými ukazovateľmi klimatických zmien, rovnako však  majú aj významnú funkciu zníženia a zmiernenia vzniku katastrof.
  • Horské oblasti poskytujú životný priestor obrovskému množstvu živých organizmov.
  • Biodiverzita horských ekosystémov tvorí až jednu polovicu svetových bodov druhovej rozmanitosti.

 

 

 Chráňme si preto naše národné prírodné bohatstvo a nezabúdajme na jeho krehkú rovnováhu!!!