Šesť mláďat bociana bieleho označené v obci Slovany (foto: Ing. Mária Apfelová)

Jún vo všeobecnosti patrí v našich podmienkach mláďatám. Či už v ríši cicavcov, tak aj u vtákov. Najmä sťahovavým druhom sa liahnu mláďatá o niečo neskôr ako tým stálym (napr. sovy, sýkorky a pod.). A tak nečudo, že jún je aj mesiac krúžkovania mláďat symbolu migrujúcich vtákov – bociana bieleho. 
24. júna sme realizovali obhliadku hniezd bocianov bielych v okresoch Martin a Turčianske Teplice. Dôvodom bolo jednak značenie mláďat špecifickými krúžkami, ako aj identifikovať stav prípadných nebezpečných hniezd a navrhnúť riešenia. V neposlednom rade fyzickou obhliadkou hniezd a mláďat vieme zistiť aj prípadne zamotanie mláďat do rôznych špagátov. Posledný aspekt sme, chvalabohu, riešiť tento rok nemuseli.

Na 21 hniezdach v gescii Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD), ktorá je zodpovedná za prevádzku vedení. sme spolu zaznamenali 61 mláďat (priemer 2,90 mláďaťa na hniezdiaci pár), pričom všetky sme okrúžkovali. Na hniezdach sme zistili 1×0, 1×1, 5×2, 8×3, 5×4 a 1×6 mláďat. Obsadené hniezdo bez mláďat sme zaznamenali v centre Blažoviec. Výnimočných šesť mláďat sme označili na hniezde v obci Slovany.

V nasledujúcom období budeme netrpezlivo čakať, či a odkiaľ prídu informácie či už v z migrácie bociana bieleho, alebo to budú údaje, kde sa označené bociany rozhodli zotrvať, či o niekoľko rokov zahniezdiť (tzv. filopatria). Aktuálne používané krúžky majú výhodu, že ich dokážeme identifikovať aj na pomerne veľkú vzdialenosť a nie sme odkázaní iba na nálezy označených uhynutých jedincov.

Na tomto mieste by som sa chcel veľmi pekne poďakovať SSD za ústretovosť a organizovaniu krúžkovania – predovšetkým Ing. Alene Skrisovej a taktiež Správe Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine v podobe Ing. Márii Apfelovej, ktorá celú udalosť koordinovala a vykonala predbežný monitoring obsadených hniezd.

 


Roman Slobodnik
Ochrana dravcov na Slovensku
Raptor Protection of Slovakia (RPS)
Trhová 54, SK-841 01 Bratislava 42
https://www.dravce.sk