Ďalšieho medveďa sa podarilo zbaviť obojku.

Správe Národného parku Veľká Fatra sa podarilo odpojiť ďalší obojok sledovanému medveďovi.

 

Po skúsenostiach, ktoré sme získali pri jarnom odpájaní obojku u medveďa s pracovným menom “Slávo”  sme sa od septembra tohto roku venovali opäť rovnakej činnosti. Ako už bolo spomínané v článku “ Monitoring medveďov v pohorí Veľkej Fatry”  nie všetkým telemetrovaným jedincom sa zariadenie samo deaktivovalo a odoplo, preto sme pristúpili k tejto časovo a odborne náročnej práci.   Zhruba mesiac sme monitorovali medveďa s pracovným označením “50” ,  až kým sme dňa 7.10.2018  úspešne narkotizovali a odpojili telemetrovacie  zariadenie.  Prípravám, logistike a monitoringu sa venoval Ing. Juraj Žiak, prevádzku online monitorovacej kamery zabezpečoval Ivan Daráni ,  odborne narkotizáciu riadil skúsený zoológ  – kolega Ing. Slavomír Finďo CSc. v spolupráci s veterinárom MVDr. Michalom Belákom.

 

Priebeh celej akcie sa pokúsime opísať v nasledujúcich riadkoch: 

Ako už bolo spomenuté vyššie, celá akcia podlieha niekoľko mesačným prípravám, až kým sa pristúpi ku konkrétnej narkotizácii zvieraťa. Keďže sa medveď uspával na priamo, bez odchytového zariadenia, vyžaduje si to  kvalitný monitoring pohybu zvieraťa v konkrétnej lokalite. V tomto prípade nám to oproti jarnému uspávaniu veľmi uľahčilo použitie online kamier, vďaka ktorým sme mali presný prehľad o pohybe a správaní konkrétneho jedinca s ušnou známkou č 50. V minulosti sme používali výlučne mms fotopasce, s ktorými to bolo podstatne náročnejšie. Použitie online kamier výrazne prispieva k zvýšeniu efektivity celej práce. Mohli sme si presne odsledovať celú situáciu: kedy zviera prichádza na lokalitu, či sa skutočne jedná o “nášho” jedinca,  čo urobil medveď po zásahu narkotizačnej šípky, ktorým smerom odbiehal.  Samotná narkotizácia prebiehala za úplnej tmy a vďaka infra prísvitu sme “videli” aj v tme . Na kamere sme si mohli celú situáciu niekoľkokrát prehrávať a analyzovať až kým sa pristúpilo k samotnému dohľadaniu ” nastreleného” medveďa. V tomto prípade zohráva veľkú úlohu kvalitný poľovný psík, ktorý zviera vystopuje a dohľadá,  nakoľko medveď po narkotizácii odbieha ešte niekoľko 100 metrov. V našom prípade sme použili skúsenú sučku jazvečíka, ktorá nás viedla cca 300 metrov až k uspatému medveďovi. Dôležité je sa najskôr presvedčiť či medveď tuho spí a narkóza účinkuje, tak ako má. Tu sú nevyhnutné odborné skúsenosti človeka, ktorý narkotizáciu zabezpečuje, aby vedel odhadnúť váhu zvieraťa a dávkovanie, kvôli vlastnej bezpečnosti. V našom prípade celá akcie prebehla hladko a veľmi rýchlo, predovšetkým vďaka skúsenostiam  Ing. Salvomíra Finďa. Medveďovi bol odstránený obojok a následne sme pri ňom počkali do času,  kým narkotizačná látka  čiastočne  zmetabolizovala a medveď sa preberal.  Všetko prebiehalo z bezpečnej vzdialenosti. Vďaka online kamerovému prenosu sme sa na druhý večer mohli presvedčiť , že medveď sa vrátil na lokalitu v poriadku a znovu sa prechádzal pred kamerou. S najväčšou pravdepodobnosťou narkóza zvieraťu vymaže krátkodobú pamäť  a uspávanie si nepamätá. Uspávanie medveďov na voľno bez použitia odchytového zariadenia je preto  najhumánnejší spôsob, ako tú to činnosť realizovať, zviera pri ňom netrpí stresom a po zásahu šípky často-krát ani netuší, čo sa vlastne stalo a preto neodbieha ďaleko.

 

Krátko po dohľadaní medveďa v narkóze . Medveď bol vystopovaný poľovníckym jazvečíkom cca 300 metrov od nástrelu.

Odstránený  telemetrovací obojok.

Kontrola záznamov z fotopascí.

 

Na záver, chceme  za celý riešiteľský tím poďakovať predovšetkým kolegovi IngSlavomírovi Finďovi CSc.  Môžeme s potešením konštatovať, že ďalší medveď je voľný  – dobrá vec sa teda  podarila!

 

Text : Juraj Žiak

Foto:  Ivan Daráni a Juraj Žiak