Čistenie evanjelického kostola v Necpaloch

V evanjelickom kostole v Necpaloch je jedna z funkčných letných kolónií netopierov  v Turci. 

A je ich tu hneď niekoľko – vo veži kostola počas leta vychováva v letnej kolónii potomstvo populácia netopiera veľkého (Myotis myotis), v podkroví lode kostola podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier brvitý (Myotis emarginatus)  a tiež niekoľko ucháčov sivých (Plecotus austriacus).

Najpočetnejší je netopier veľký, ktorý tu vytvára kolóniu s niekoľko sto jedincami.

Letné kolónie netopierov tvoria samičky a ich mláďatá, ktoré využívajú teplé podkrovné priestory a bezpečie pred predátormi. Sú to hmyzožravce a keďže hmyz má vonkajšiu kostru tvorenú chitínom, je v ich truse veľký podiel práve týchto nestráviteľných častí. Trus sa počas celého leta, kedy sú netopiere aktívne, hromadí pod kolóniou, pretože ich metabolizmus je rýchly a výchova mláďat je tiež energetiky veľmi náročná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Včera zamestnanci Správy NPVF vyčistili viac ako 180 kg trusu z najvyšších miest veže kostola, z priestoru nad zvonmi, kde sa hromadilo 2 roky od posledného čistenia. Guáno sme naplnili do vriec, za pomoci lán spustili z veže a vynosili z kostola.

Čistenie sa realizuje mimo obdobia rozmnožovania netopierov, ideálny je čas koncom jesene, kedy sú už netopiere mimo podkrovia a pri čistení nedochádza k ich vyrušovaniu. Netopierí trus – guáno – je veľmi bohaté na dusík a využíva sa ako hnojivo.

Ako poďakovanie za tolerovanie týchto malých podnájomníkov dostala fara niekoľko vriec pre svoje potreby.