Adopcia malého medveďa sa podarila.

 

Pracovníkom Správy Národného parku Veľká Fatra sa podarila úspešná adopcia malého medvieďatá náhradnej matke! Je to prvý potvrdený prípad úspešnej adopcie na Slovensku.

Medvieďa sa niekoľko týždňov pohybovalo opustené v okolí intravilánu obce Belá – Dulice. Predpokladali sme, že je to len dočasná záležitosť spôsobená medveďou rujou a samica si po skončení ruje mláďa opäť nájde a odvedie. Nepotvrdil sa však takýto scenár a osirelé mláďa (medvedičku) bolo nutné odchytiť.  Pracovníci Správa NP Veľká Fatra ju po telefónom avíze miestnych občanov odchytili v tesnej blízkosti intravilánu spomínanej obce. Podľa slov občanov sa minimálne 3. týždne pohybovala po okraji intravilánu a niekoľkokrát bolo videné na miestnom cintoríne vylezené na stromoch.

Medvieďa po odchytení vykazovalo obrovskú životaschopnosť. Bránilo sa a  hrýzlo čo v konečnom dôsledku bolo dobré, keďžesa  neprejavoval  žiaden výrazný  imprinting na človeka. Kondícia cca 7 kg mláďatá bola prekvapivo veľmi dobrá. Mláďa dokázalo prijímať pevnú stravu ( trávu, korienky a rôzne byliny) a netrpelo hnačkami alebo katarom.

Po dôkladnom zvážení celej situácie sme sa rozhodli o pokus adopcie k náhradnej matke.

Mláďa bolo odchytené a prevezené na inú lokalitu Veľkej Fatry dňa 4.6.2019. Hneď prvý večer malo kontakt s medvedicou. Ale až okolo tretej hodiny ráno sa nám podarilo zaznamenať, že adopcia prebehla úspešne a medvedica mláďa prijala. Celý priebeh sa nám podarilo zdokumentovať pomocou fotopascí a priameho pozorovania.

Sme nesmierne radi, že pokus adopcie dopadol úspešne a medvieďa nemuselo poputovať do niektorej zo zoologických záhrad, kde by ho čakal život v zajatí.

Veľká vďaka patrí všetkým zainteresovaným,  ktorí sa na adopcii a odchyte akokoľvek podieľali.

Menovite: Ľudovít Remeník, Július Schestág, Juraj Žiak a Branislav Šebo.

 

Miesto odchytu medvieďaťa na okraji obce Belá Dulice.

 

Zábery z kamery a foto-pasce.  Na druhý deň ráno 5.6.2019  krátko  po 3:00 hod. sa definitívne potvrdilo, že ho adoptívna matka prijala.

Text: Ing. Juraj Žiak

Foto: Ing. Július Schestág