50 ROKOV OCHRANY PRÍRODY VEĽKEJ FATRY 

V dňoch 24.-25. mája Správa Národného parku Veľká Fatra organizovala v Blatnickom amfiteátri slávnostné podujatie pri príležitosti 50 rokov ochrany prírody Veľkej Fatry. NPVF je najmladším národným parkom na Slovensku, vyhlásený od apríla v roku 2002, avšak na základe vyhlášky z decembra roku 1973 bola dovtedy Veľká Fatra chránená ako Chránená krajinná oblasť (CHKO) s nižším stupňom ochrany. Posledný májový víkend sa teda niesol v duchu osláv.

Prvý deň bol venovaný odbornej verejnosti – v Blatnickej doline prebiehala odborná konferencia, ktorú svojou účasťou podporili aj štátni tajomníci z Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aj generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR. Privítanie spríjemnil spevokol z Blatnice a vystúpenie detí zo ZŠ Blatnica. Prednášajúci rozoberali témy ochrany prírody, lesníctva, botaniky, entomológie, či dôsledky rôznych zmien v histórii obhospodarovania územia Veľkej Fatry. Rôzni odborníci nám odprezentovali zaujímavé výsledky ich výskumov na lokálnych lúkach, v mokradiach, či pralesoch a niektorým zúčastneným bola venovaná pamätná medaila, ako spomienka na túto významnú udalosť.

24.máj je oslavovaný aj ako Európsky deň národných parkov a preto nám bolo cťou, že prijali pozvanie zástupcovia všetkých slovenských národných parkov: Tatranský národný park (ktorí s nami boli aj v sobotu), Národný park Nízke Tatry, Národný park Malá Fatra, Národný park Muránska planina, Pieninský národný park, Správa najvzdialenejšieho Národného parku Poloniny, Národný park Slovenský raj, Národný park Slovenský kras a taktiež zástupcovia ŠOP SR a viacerých CHKO. V zázemí mali všetky národné parky stánky s prezentačnými materiálmi a inšpiratívnymi ukážkami z ich edukačnej a inej pracovnej činnosti. Boli sme nadšení, že všetky národné parky prijali naše pozvanie a mohli sme sa opäť osobne stretnúť, vzájomne sa hlbšie spoznať, porozprávať sa a prebrať témy, ktoré nás spájajú. 

Nad všetkým držali zdravotnícky dohľad páni z Horskej služby Veľká Fatra, ktorým taktiež ďakujeme za účasť. 

Druhý deň osláv (sobota) bol už organizovaný pre širokú verejnosť. Národný park Veľká Fatra sa odprezentoval siedmimi náučno-zábavnými stanovišťami pre malých aj veľkých návštevníkov. Každé stanovište bolo venované inému odboru ochrany prírody, napr. botanika, krajinárstvo, zoológia, stráž prírody či lesníctvo. Na jednotlivých stanovištiach ste sa mohli dozvedieť základy a zaujímavé skúsenosti z danej profesie a tiež si zážitkovou formou zasúťažiť, splniť zadanú úlohu a zbierať pečiatky zo všetkých stanovísk. V cieli si deti vyrobili medailu chráneného živočícha za splnenie všetkých úloh a taktiež dostali malú odmenu.  

Na neďalekom Blatnickom hrade prebiehala hľadacia hra pre celú rodinu. Menšie deti zbierali rôzne drobné prvky (z) prírody a starší sa zabávali lúštením slovnej a obrázkovej šifry o najprísnejšie chránených rezerváciách Veľkej Fatry. V programe bola aj komentovaná prehliadka hradu s p. Vaňkovou z OZ Diadém – združenie záchrany hradu Blatnica, ktorá si pre ľudí prichystala okrem iného aj drobné občerstvenie. 

 

Taktiež si verejnosť mohla vypočuť niekoľko zaujímavých rozhovorov napr. so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého, s krajinárom a bývalým riaditeľom NPVF, so strážcami, botaničkou, či včelárom Správy NPVF a aj im a ich pútavým prejavom vďačíme za vysokú účasť v sobotu. 

V zázemí ste mohli nájsť rôznych ľudových remeselníkov, ktorí pri práci využívajú prírodné materiály, ukážky tradičného obrábania dreva a ich pracovných nástrojov. Mnohí návštevníci sa zdržiavali pri pestrom stánku lesnej pedagogiky NLC a našich milých hostí z TANAP-u s ukážkami pomôcok, ktoré pri svojich envirovýchovných programoch využívajú. Svojou prítomnosťou nás obidva dni poctil aj Ing. Ľubomír Engler s majestátnymi dravcami všetkých veľkostí a sovami, ktoré si našli svoje miesto pri základnom kameni Národného parku Veľká Fatra. Veríme, že sa im prvá prespávačka v Gaderskej doline páčila. Piatkové daždivé počasie úspešne prekonali aj pestré výtvarné diela detí a žiakov, ktoré  zdobili drevenú budovu bývalého Amfika. Do súťaže sa zapojili deti z MŠ a ZŠ Blatnica, Necpaly, Belá-Dulice, MŠ Turčianske Jaseno a ZŠ Dražkovce, MŠ Kláštor pod Znievom, MŠ Podhájska a SMŠ Jabĺčko, ZŠ Mošovce a tiež ZŠ Ľubochňa. Po areáli nám pobehovali detičky s ozdobenými tváričkami rôznymi maľovanými rastlinkami a živočíchmi a o občerstvenie sa staralo niekoľko firiem. Na svoje si prišli aj pivkári, aj milovníci čistej, pramenitej vody. Zamestnanci TURVODU nás v piatok počastovali vynikajúcim kotlíkovým gulášom po ktorom sa len tak zaprášilo a vodou zo slávneho necpalského prameňa. Na oplátku sme ich v sobotu ponúkli našim gulášom, ktorý sme zadarmo poskytovali aj verejnosti. Na svoje si prišli aj milovníci ľudovej hudby so skupinou Borka a nakoniec vystúpili aj deti z DFS Turiec. Toto vystúpenie nám dalo krásnu bodku na záver.  

 

Azda najväčšie poďakovanie patrí sponzorom tohto podujatia, vďaka ktorým sme mohli mať v piatok aj v sobotu nezabudnuteľnú pohodu. Ďakujeme MŽP SR, ŠOP SR, ďakujeme tiež Mestu Martin, obci Blatnica, TURVOD-u a Brantner-u, aj našim skautom sa výpomoc na ceste za medailou. Všetkým hosťom konferencie sme mohli darovať aj vodu od Budišu aj Fatry, balenú v skle. Ďakujeme všetkým, ktorí sa partnerským, či iným spôsobom zaslúžili o úspešnosť tejto veľkej udalosti, na ktorú môžeme byť právom hrdí. 

Tešíme sa na ďalšie akcie a vašu účasť!