“ČISTÉ SLOVENSKO” 

Dňa 23.9.2022 pracovníci Správy Národného parku Veľká Fatra v rámci iniciatívy MŽP SR „ČISTÉ SLOVENSKO“  v spolupráci so Základnou školou s materskou školou -Liptovské Revúce, obcou Liptovské Revúce,  dobrovoľníkmi a pracovníkmi Správy Národného parku Nízke Tatry vyzbierali 22 vriec,  prevažne komunálneho odpadu. Okrem toho sme z rieky vytiahli niekoľko pneumatík, kovový odpad, ako sú: plechy, zárubne, časti starých plotov a podobne. Vyčistili sme niekoľko úsekov rieky, pričom prvá skupinka začínala od areálu ZŠ Revúce a postupovali sme v smere toku po ústie doliny Teplô. Počasie nám prialo, atmosféra bola výborná a aj napriek tomu, že sme spočiatku čakali väčšiu účasť.  Vďaka usilovnosti a pozitívnemu naladeniu zúčastnených  sa  vyzbieralo naozaj dosť. Držali sme sa pri tom hesla: „ Každé vrece má zmysel ! “ 

 

 

 

 

Text a foto: Ing. Juraj Žiak