Migračná trasa veľkých šeliem – živý kamerový prenos.

Správa Národného parku Veľká Fatra spolu s firmou PROFI-NET s.r.o. Vám prináša ďalší unikátny projekt, ktorým je pohľad do interiéru starého bukovo – jedľového lesa nachádzajúceho sa na hrebeni Veľkej Fatry. Okrem pravidelných návštev medveďa hnedého, diviaka lesného, jazveca, líšky či kuny sa môže pred kamerou zjaviť aj plachý vlk, rys alebo mačka divá. Táto lokalita bola počas niekoľkých rokov monitorovaná ako migračná trasa veľkých šeliem. Pred samotným projektom živého prenosu slúžila na monitoring predovšetkým medveďa hnedého, ktorý prebiehal pomocou fotopascí.

Účelom tohto projektu je poskytnúť návštevníkom možnosť sledovať zvieratá v ich prirodzenom prostredí z pohodlia domova, keďže nie každý má časové, zdravotné či už iné možnosti tráviť v lese dostatok času na to, aby uvidel divé zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Novinkou je že kamera sníma aj zvuk, môžete tak počuť kedy je aktivita vtáčieho spevu najvyššia, tiež môžete zachytiť praskot kanárov pod labami prichádzajúceho medveďa, či nočné húkanie sovy lesnej. Veríme, že projekt Vám pri sledovaní prinesie mnohé zážitky, poodhalí správanie zvierat a etológiu druhov a v konečnom dôsledku prispeje k pozitívnemu vnímaniu veľkých šeliem na území Veľkej Fatry.

Tento technicky náročný projekt vznikol aj vďaka ochote a súhlasu užívateľa a vlastníka pozemkov, na ktorých sa realizuje. Poďakovanie patrí tiež firme tip-net a Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin, ktorý nám umožnil zriadenie retranslačného bodu pre zabezpečenie konektivity na danú lokalitu.  Ďalej Ing. Jurajovi Žiakovi (Správa NPVF), ktorý  odborne celý projekt  pripravil a koordinoval a  Ivanovi Daránimu, ktorý zabezpečil a koordinoval technickú časť projektu.  Poďakovanie tiež  patrí pracovníkom Správy Národného parku Veľká Fatra  Ing. Ivanovi Milanovi a Ing. Júliusovi Schestágovi a v neposlednom rade riaditeľovi Správy Národného parku Veľká Fatra – Mgr. Petrovi Vantarovi.

Prenos môžte sledovať na našich stránkach npvelkafatra.sk a kukaj.sk.