Nedeľná akcia s názvom “ Pomôžme sovám hniezdiť “ je úspešne za nami.  Účasť nás všetkých milo prekvapila, zišlo sa spolu viac ako 130 ľudí,  z ďaleka aj z blízka.  Atmosféra, ktorá panovala počas celého podujatia zanechala na nás všetkých príjemný dojem 😀
 V úvode organizátori privítali všetkých zúčastnených, nasledoval príhovor Ivana Darániho z komunity KUKAJ a celé to zavŕšil príhovorom  riaditeľ Správy Národného parku Veľká Fatra – Mgr. Peter Vantara.

Príhovor Ivana Darániho, prevádzkovateľa webových on-line prenosov Kukaj.sk

 

     Nasledovala prednáška s názvom “Sovy Národného parku Veľká Fatra” , kde svoje dlhoročné skúsenosti so sovami zhrnul Ing. Juraj Žiak zo Správy Národného praku Veľká Fatra. Okrem iného sa zúčastnení dozvedeli, aké druhy sov žijú v našom okolí, aký je ich spôsob života, ako sa ktorý druh ozýva, čím sa živý a “pochovali”  sme aj mnohé mýty a povery, ktoré doposiaľ kolujú o sovách. Tiež sa zúčastnení dozvedeli aké typy búdok  ktorý druh obľubuje a po skončení prednášky sme  spolu vypustili zrehabilitovaného jedinca plamienky driemavej a  pustili sa s chuťou do vyrábania búdok.

Prednáška Ing. Juraja Žiak o sovách Národného parku Veľká Fatra.

Vypúšťanie rehabilitovanej plamienky driemavej. 

     Pracovné zručností všetkých zúčastnených boli na vysokej úrovni, čoho dôkazom je  vyrobených 24 veľkých sovníkov! Táto praktická aktivita si získala ako najmladších, tak aj najstarších zúčastnených. Všetci usilovne píli, vŕtali, klincovali, búchali a natierali 😀 Po ukončení  sme vyhodnotili súťaž o najkrajšiu búdku. Keďže všetky boli veľmi pekné, porota to nemala vôbec ľahké a nakoniec si prvenstvo získali dve búdky! Víťazi dostali veľmi pekné ceny, ktoré na podujatie venovali sponzori.  Potom nasledovala ďalšia prednáška, ktorú si pripravil zoológ Palo Balo – bývalý zamestnanec TANAPU. Prednáška bola o svišťoch a kamzíkov v Tatrách a získala si pozornosť všetkých zúčastnených. 

 

Čestným hosťom podujatia bol  – zoológ Palo Ballo z Tatranského Národného parku.

 

     Na záver chceme poďakovať všetkým tým, ktorý sa akoukoľvek pomocou pričinili a toto príjemné podujatie. Tak tiež všetkých sponzorom, ktorí venovali krásne darčeky do súťaží a v neposlednom rade aj starostovi obce Nolčovo –  Vladimírovi Mihálikovi,  ktorý poskytol priestory kultúrneho domu, zabezpečil náradie a pracovné stoly.

 

Hlavní organizátori podujatia  –  Juraj Žiak a Ivan Daráni.

Vladimír Mihálik – starosta obce Nolčovo.

 

Dve najkrajšie sovie búdky, boli odmenené peknými cenami. 

A takto vyzeral odvoz sovníkov, naraz sa to ani nepodarilo všetko odviesť 😀

 

 

                          Veríme, že sa čoskoro zase uvidíme, keďže nám ostáva ešte rozvešať všetkých 24 sovníkov ! 😀

 

 

 

 

Text:

Správa Národného parku Veľká Fatra

Ing. Juraj Žiak