Ochrana stád vhodnými plemenami pastierskych psov

   Chov oviec a iných hospodárskych zvierat je dôležitou súčasťou využívania krajiny už celé stáročia. Okrem priamych úžitkov vo forme mlieka a výrobkov z neho, mäsa, vlny a podobne je dôležitým krajinotvorným faktorom a tiež faktorom ovplyvňujúcim lokálnu biodiverzitu. No má i svoje problémy a to najmä v horských a podhorských oblastiach s výskytom veľkých šeliem. Vlky a medvede pri slabých preventívnych opatreniach skúšajú vylepšiť svoj jedálniček aj o ľahko dostupnú potravu – ovce či iné zvieratá. Niekoľko prípadov útokov na stádo oviec ročne zaznamenávame aj na farme v Turčeku, kde si na ovce počas pastvy zalovia vlky. Niekoľko 100 ks rozpasené stádo oviec s 1 pastierom a psíkom je pre nich vo zvlnenej krajine pretkanej pásmi stromov a kríkov nadväzujúcich na lesné prostredie Kremnických vrchov ideálne pre lov. Na ochranu stáda by bolo potrebné  začleniť priamo medzi ovce aspoň 2 šteniatka veľkých ovčiarskych plemien psov, ktoré by vyrastali priamo s ovcami a ktorých úlohou bude v budúcnosti postaviť sa na ochranu stáda aj proti vlkom či medveďovi. Psíky budú držané na voľno so stádom aj počas pastvy aj počas nočného košarovania. Skúsenosti s touto formou ochrany stád zbierajú po Slovensku zástupcovia WWF, ktorí na naše pozvanie  prišli výhody odprezentovať  priamo na farmu v Turčeku.  Spoločne so zástupcom WWF Slovensko  Jergušom Tesákom, WWF Rakúsko Raffaelom Hickischom, zamestnancami Agrotrade Group, Farma Turček a ŠOP SR, Správa NP Veľká Fatra sme navštívili pasienky kde k útokom dochádza, zvážili možnosti ochrany stáda a navrhli predbežné riešenie. V budúcom roku WWF Slovensko pomôže s obstaraním vhodných šteniatok ako i s praktickými radami pri ich výchove a využívaní. V lokalite využívania psíkov cez ktorú vedú aj turistické alebo cyklistické trasy pomôžu tiež s osadením infopanelov o ochrane stáda a zásadách pri stretnutí so strážnymi psami. Veríme, že zámer sa podarí zrealizovať a v budúcnosti budeme Farmu Turček navštevovať nie pre komisionálne šetrenie  škôd spôsobených veľkými šelmami, ale len vďaka sporadickým návštevám príkladu dobrej praxe.

 

 

Text a foto:  Ing. Mária Apfelová