Veľká vďaka dobrovolníkom za čistenie NPR Harmanecká tisina od nelegálneho odpadu

Aj napriek zlému počasiu boli dobrovoľníci ochotní vyčistiť NPR Harmanecká Tisina od nelegálneho odpadu - ďakujeme!

V rámci iniciatívy MŽP SR ” Čisté Slovensko” sme sa včera dňa 29.9.2022 aj napriek zlému počasiu zišli v obci Dolný Harmanec v počte 17 dobrovoľníkov. Pospájali sme sa z NP Veľká Fatra, Mestské lesy BB, obec Dolný Harmanec a Dobrovoľný hasičský zbor Dolný Harmanec, aby sme všetci spoločne prispeli k čistejšiemu Slovensku. Vyzbierali sme 30 vriec odpadkov, viacero pneumatík a plastov v NPR Harmanecka tisina. Odpad sa nachádzal predovšetkým v okolí cestných odpočivadiel cesty 1/14 Šturec a v jej širšom okolí. Rovnako ako na minulých akciách sme sa riadili heslom: “Každé vrece má zmysel”!!

Prvé vrecia s odpadom z NPR Harmanecká Tisina

Prvé vrecia s odpadom z NPR Harmanecká Tisina – každé vrece sa počíta.

Nelegálna skládka odpadu v NPR Harmanecká tisina

Nelegálna skládka odpadu v NPR Harmanecká tisina. Vizitka “civilizovanej” spoločnosti?

Dobrovolník vynáša z nelegálnej skládky starú pneumatiku

Dobrovoľník vynáša z nelegálnej skládky odpadu v NPR Harmanecká tisina starú pneumatiku.

Autá pripravené na odvoz odpadu z NPR Harmanecká tisina

Autá sú pripravené na odvoz odpadu z NPR Harmanecká tisina. Dlho prázdne nezostanú.

Nahladanie odpadu z NPR Harmanecká tisinana korbu auta

Vyzbieraný odpad z NPR Harmanecká tisina nakladajú dobrovoľníci na prvé auto… a nebolo posledné.

Nakladanie odpadu z NPR Harmanecká tisina na prívesný vozík

Nakladanie odpadu z NPR Harmanecká tisina na prívesný vozík. Pridal sa aj starosta obce Dolný Harmanec.

Prívesný vozík plný odpadu z NPR Harmanecká tisina

Prívesný vozík plný odpadu z NPR Harmanecká tisina pripravený na odvoz a následnú likvidáciu na oficiálnej skládke.