Piatková akcia s názvom „ Európske dni vtáctva“ je za nami.  Príjemné počasie, dobrá nálada a radosť detí nás sprevádzala počas celého dňa. Rozvešali sme niekoľko vtáčích búdok a okrúžkovali veľmi pestrú druhovú paletu drobných vtákov. Deťom asi najväčšiu radosť urobil rybárik riečny a náš najmenší zástupca vtáčej ríše –  králiček. Podarilo sa nám okrúžkovať penice, brhlíka, červienky, sýkorky a aj oriešky. Deti opäť milo prekvapili svojimi znalosťami a tak ako sme sľúbili, tí najšikovnejší boli odmenení krásnymi čiapkami s logami, ktoré na toto podujatie vyrobila a venovala Anežka Mitter. Začo jej patrí naša vďaka.  Šikovné deti zo ZŠ Hurbanová vytvorili počas podujatia aj veľmi peknú reportáž, ktorú si môžete pozrieť na tomto odkaze.:     Hurbanka media 

Text a foto: Ing. Juraj Žiak, Ing. Július Schestág