Správu Národného parku Veľká Fatra navštívil zástupca Britského veľvyslanectva pán Mark McGuinness s návrhom na spoluprácu

Jedna z hlavných prioritných tém, ktorým sa venuje Britská ambasáda v Bratislave je aj zmena klímy a ochrana životného prostredia. V rámci svojich aktivít navštívili jej zástupcovia aj Správu Národného parku Veľká Fatra. Počas stretnutia im bol národný park lepšie predstavený a boli prediskutované možnosti bližšej spolupráce.

Climate change and environmental protection are one of the main priority topics addressed by the British Embassy in Bratislava. As part of their activities, its representatives also visited the Administration of Veľká Fatra National Park. During the meeting, the national park was better introduced to them and the possibilities of closer cooperation were discussed.

Text: Mgr. Jana Grafová / foto: Ing. Eduard Apfel