Odolajú aj medveďom: v národných parkoch pribudlo 12 nových zberných nádob

Tlačová správa Správcu zálohového systému n.o. Odolajú aj medveďom: v národných parkoch pribudlo 12 nových zberných nádob, Bratislava, 22. august 2023

 

Nádoby, prostredníctvom ktorých môžu návštevníci podporiť obnovu národných parkov boli nainštalované v Tatrách, Nízkych Tatrách, Pieninách, Poloninách, Slovenskom raji, Slovenskom krase a vo Veľkej Fatre. Spolu bolo v priebehu mesiaca osadených ďalších 12 „podporomatov“ na turisticky frekventovaných lokalitách. Odovzdaním zálohovanej plastovej fľaše alebo plechovky do takejto nádoby sa návštevníci vzdajú nároku na záloh a venujú ho národnému parku, v ktorom sa nachádzajú.

Zberné nádoby _NPVF Zberné nádoby _TANAP Zberné nádoby _Pieniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správca zálohového systému neustále aktívne venuje rozširovaniu siete odberných miest a rôznych alternatívnych riešení na vrátenie zálohovaných obalov. Tento krok v spolupráci so Správami jednotlivých národných parkov je kľúčovým opatrením na zmiernenie problému voľne pohodeného odpadu. Inštalácia týchto nových zberných nádob – „podporomatov“ –  je súčasťou aktívnej podpory rozvoja, ochrany a udržiavania čistoty národných parkov.

Všade tam, kde je veľa turistov

 „Teší nás zapojenie národných parkov do tejto iniciatívy a v neposlednom rade podpora tejto myšlienky zo strany návštevníkov. Veríme, že týmto krokom sme bližšie k čistejšiemu Slovensku, povedal o fungovaní systému Marián Áč, riaditeľ Správcu zálohového systému.

Nádoby sú inštalované na miestach, ktoré identifikovali jednotlivé správy národných parkov. Aby bolo zabezpečené efektívne využitie týchto zberných nádob, boli strategicky umiestnené na miestach s vysokou frekvenciou pohybu návštevníkov. Návštevníci majú jednoduchý prístup k možnosti zálohovať svoje obaly a prispieť k čistote nášho životného prostredia. Zálohované obaly môžu samozrejme odovzdať aj štandardným spôsobom na ľubovoľnom odbernom mieste, ktoré je možné nájsť aj prostredníctvom mapy odberných miest dostupnej na webovej stránke www.slovenskozalohuje.sk.

Zberné nádoby _NAPANTZberné nádoby _Sl.Raj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domáci vedia, zahraničných to naučíme
Verejnosť je potrebné neustále vzdelávať, a preto sa plánujeme zamerať aj na zahraničných návštevníkov, aby vedeli, že zálohované obaly môžu vrátiť, alebo venovať na ochranu národných parkov.  V rámci snahy zvýšiť účasť návštevníkov, vrátane tých zo zahraničia, sa pripravuje jednoduchá informačná kampaň. Jej cieľom bude zvýšiť povedomie najmä medzi zahraničnými turistami o tom, že majú možnosť vrátiť alebo venovať svoje zálohované obaly.

Nádoby boli špeciálne testované na odolnosť voči medveďom. Správca zálohového systému nechal vyrobiť špeciálne zberné nádoby, aby odolali prípadným útokom medveďov. Ich funkčnosť otestoval v ZOO Bojnice v spolupráci so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého.

Zberné nádoby _Poloniny

Zberné nádoby _Sl.Kras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakty o zálohovom systéme

+ Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode;

+ zálohovanie využíva princíp obehového hospodárstva, uzavretia materiálového kruhu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“, čím šetrí prírodné zdroje;

+ začal fungovať 1. januára 2022;

+ zálohujú sa všetky plastové a kovové jednorazové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu;

+ zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“;

+ výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov;

+ spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 15 eurocentov, ktorý je uvedený na cenovke alebo oddelene na výveske;

+ záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových obalov na odberné miesto, výška zálohu teda nemá vplyv na cenu nápojov;

+ nápoje sa vo väčšom obchode vracajú do odberného automatu – zálohomatu, v prípade menších potravín pri pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener;

+ zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom;

+ do zálohového systému je zaregistrovaných takmer 3 200 odberných miest.

 

O Správcovi zálohového systému

Je to nezisková organizácia, ktorú vytvorilo konzorcium štyroch subjektov – Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Tie zastupujú povinné osoby zo zákona o zálohovaní, a to výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať:

Monika Farka, marketingový manažér Správcu zálohového systému
Monika.Farka@spravcazaloh.sk
press@spravcazaloh.sk